ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5203 เครื่องปริ้น 2021-05-09 2021-05-09 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล
5202 2021-05-09 2021-05-09 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชญา สาหลำ
5201 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-05-08 2021-05-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-08 2021-05-08 ดำเนินการแล้ว
5200 resysn Vn hosxp 2021-05-08 2021-05-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-08 2021-05-08 ดำเนินการแล้ว
5199 ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต รพ. ใช้งานไม่ได้ 2021-04-22 2021-04-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-22 2021-04-22 ดำเนินการแล้ว
5198 ย้ายคอมห้องแยกไปชั้น 2 2021-05-07 2021-05-07 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-05-07 2021-05-07 ดำเนินการแล้ว
5197 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-05-07 2021-05-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-07 2021-05-07 ดำเนินการแล้ว
5196 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-05-07 2021-05-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-07 2021-05-07 ดำเนินการแล้ว
5195 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-05-06 2021-05-06 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 0000-00-00 0000-00-00
5194 เครื่องปริ้นปริ้่นไม่ได้ 2021-05-06 2021-05-06 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จิตตรา ศรีมหาดไทย 2021-05-06 2021-05-06 ดำเนินการแล้ว
5193 ปริ้นสติ้กเกอร์ 2021-05-06 2021-05-06 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิร เลื่อนแก้ว 2021-05-06 2021-05-06 ดำเนินการแล้ว
5192 เครื่อง server HospXP OPD 2 เปิดเครื่องไม่ได้ 2021-05-05 2021-05-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-05-05 2021-05-05 ดำเนินการแล้ว
5191 เครื่องคอมค้าง 2021-05-05 2021-05-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-05-05 2021-05-05 ดำเนินการแล้ว
5190 update lablink hosxp 2021-05-05 2021-05-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-05 2021-05-05 ดำเนินการแล้ว
5189 คีย์บอร์ดเสีย 2021-05-05 2021-05-05 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2021-05-05 2021-05-05 ดำเนินการแล้ว
5188 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-05-05 2021-05-05 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2021-05-05 2021-05-05 ดำเนินการแล้ว
5187 สอนการจองวัคซีน covid19 ด้วยระบบhosxp ห้องบัตร 2021-05-04 2021-05-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-04 2021-05-04 ดำเนินการแล้ว
5186 upgrage hosxp ให้รองรับการจองวัคซีน covid19 2021-05-04 2021-05-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-04 2021-05-04 ดำเนินการแล้ว
5185 แชร์พริ้นเตอร์ 2021-05-03 2021-05-03 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปิยะนุทร์ สุวรรณกุล 2021-05-03 2021-05-03 ดำเนินการแล้ว
5184 กดนัมล็อกหน้าจอดับ 2021-05-03 2021-05-03 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2021-05-03 2021-05-10 ดำเนินการแล้ว
5183 ปริ้นสติ๊กเกอร์ไม้ได้ 2021-05-03 2021-05-03 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยามีล๊ะ เจะเลาะ 2021-05-03 2021-05-03 ดำเนินการแล้ว
5182 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2021-05-02 2021-05-02 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2021-05-02 2021-05-02 ดำเนินการแล้ว
5181 เปิด slot จองวัคซีดcovid19สำหรับกลุ่ม ผู้สูงอายุและโรคประจำตัว 2021-05-01 2021-05-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-05-01 2021-05-01 ดำเนินการแล้ว
5180 ระบบHosxpเข้าไม่ได้ 2021-04-30 2021-04-30 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ลัดดาวัลย์ ยอดนุ้ย 2021-04-30 2021-04-30 ดำเนินการแล้ว
5179 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-04-29 2021-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-29 2021-04-29 ดำเนินการแล้ว
5178 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-04-29 2021-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-29 2021-04-29 ดำเนินการแล้ว
5177 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์ 2021-04-29 2021-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-29 2021-04-29 ดำเนินการแล้ว
5176 แก้ไขใบรับรองแพทย์ฉีดวัคซีน covid 2021-04-29 2021-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-29 2021-04-29 ดำเนินการแล้ว
5175 ตรวจสอบตู้ kios ใช้งานไม่ได้ 2021-04-29 2021-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-29 2021-04-29 ดำเนินการแล้ว
5174 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-04-27 2021-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-27 2021-04-27 ดำเนินการแล้ว
5173 ขอเปิดสิทธิ์เข้าถึงIPD 2021-04-27 2021-04-27 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2021-04-27 2021-04-27 ดำเนินการแล้ว
5172 ชั้น 4 ส่งรีเฟอร์ไม่เข้า Datacenter 2021-04-26 2021-04-26 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-04-26 2021-04-26 ดำเนินการแล้ว
5171 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-04-24 2021-04-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-24 2021-04-24 ดำเนินการแล้ว
5170 ส่งข้อมูลเป้าหมายฉีดวัคซีน covid-19 moph-ic 2021-04-24 2021-04-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-24 2021-04-24 ดำเนินการแล้ว
5169 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2021-04-23 2021-04-23 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2021-04-23 2021-04-23 ดำเนินการแล้ว
5168 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-04-23 2021-04-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-23 2021-04-23 ดำเนินการแล้ว
5167 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-04-23 2021-04-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-23 2021-04-23 ดำเนินการแล้ว
5166 เข้าHOSxP ไม่ได้ 2021-04-23 2021-04-23 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2021-04-23 2021-04-23 ดำเนินการแล้ว
5164 เข้าระบบ hosx-p ไม่ได้ 2021-04-21 2021-04-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-04-22 2021-04-22 ดำเนินการแล้ว
5163 เมาส์ใช้งานไม่ได้ 2021-04-20 2021-04-20 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชญา 2021-04-20 2021-04-20 ดำเนินการแล้ว
5162 คอมพิวเตอร์ 2021-04-20 2021-04-20 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล 2021-04-20 2021-04-20 ดำเนินการแล้ว
5160 คอมเปิดไม่ได้ 2021-04-20 2021-04-20 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2021-04-20 2021-04-20 ดำเนินการแล้ว
5159 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-04-19 2021-04-19 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ญาณิศา -จำเรียง (ธุรการ) 2021-04-20 2021-04-21 ดำเนินการแล้ว
5158 ติดตั้งระบบ ZOOM ที่ฝ่ายเภสัช วันที่ 22 เมษายน 2021-04-19 2021-04-19 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-04-22 2021-04-22 ดำเนินการแล้ว
5157 เครื่อง print สติกเกอร์ยาหัวกลับ 2021-04-18 2021-04-18 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-04-18 2021-04-18 ดำเนินการแล้ว
5156 ติดตั้งเครื่องพิมพ์ต่องานคลังเลือด 2021-04-16 2021-04-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี 2021-04-16 2021-04-16 ดำเนินการแล้ว
5155 ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ 2 เครือง 2021-04-15 2021-04-15 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2021-04-15 2021-04-15 ดำเนินการแล้ว
5154 ระบบExcel บันทึกไม่ได้ 2021-04-15 2021-04-15 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปัทมา นวลปาน 2021-04-15 2021-04-15 ดำเนินการแล้ว
5153 ปรินสติกเกอร์ ER ออกเว้นแผ่น 2021-04-14 2021-04-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-04-14 2021-04-14 ดำเนินการแล้ว
5152 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-04-13 2021-04-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-13 2021-04-13 ดำเนินการแล้ว
5151 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-04-12 2021-04-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-12 2021-04-12 ดำเนินการแล้ว
5150 โปรแกรมoffice หมดอายุ 2021-04-12 2021-04-12 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เบญจา หน่อทอง 2021-04-12 2021-04-12 ดำเนินการแล้ว
5149 ตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายวัคซีน covid19 อสม. 2021-04-12 2021-04-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-12 2021-04-12 ดำเนินการแล้ว
5148 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-04-12 2021-04-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-12 2021-04-12 ดำเนินการแล้ว
5147 ซ่อมคอมหน่วยงานจิตเวช 2021-04-09 2021-04-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-04-09 2021-04-09 ดำเนินการแล้ว
5146 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-04-09 2021-04-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-09 2021-04-09 ดำเนินการแล้ว
5145 บันทึกข้อมูลฉีดวัคซีน covid19 2021-04-09 2021-04-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-09 2021-04-09 ดำเนินการแล้ว
5144 หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นสีฟ้า เวลาทำงานแล้วแสบตา 2021-04-09 2021-04-09 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ 2021-04-09 2021-04-09 ดำเนินการแล้ว
5143 เตรียมข้อมูล ฉีดวัคซีน covid19 2021-04-08 2021-04-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-08 2021-04-08 ดำเนินการแล้ว
5142 เครื่องคอมโต๊ะหัวหน้าERเข้าinternetไม่ได้ 2021-04-07 2021-04-07 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไ-ชยรัตน์ทอง
5141 resysn Vn hosxp 2021-04-06 2021-04-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-06 2021-04-06 ดำเนินการแล้ว
5140 upgrage hosxp ให้รองรับการฉีดวัคซีน covid19 2021-04-06 2021-04-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-06 2021-04-06 ดำเนินการแล้ว
5139 update lablink hosxp 2021-04-05 2021-04-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-05 2021-04-05 ดำเนินการแล้ว
5138 เครื่อง printsticker เสีย 2021-04-05 2021-04-05 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สารีปะ สามะ 2021-04-05 2021-04-05 ดำเนินการแล้ว
5137 upgrage hosxp ให้รองรับการฉีดวัคซีน covid19 2021-04-05 2021-04-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-05 2021-04-05 ดำเนินการแล้ว
5136 ปริ๊นซ์ใบแจ้งเกิดไม่ได้ 2021-04-05 2021-04-05 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-04-05 2021-04-05 ดำเนินการแล้ว
5135 เข้าระบบ hosx-p ไม่ได้ 2021-04-04 2021-04-04 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลเล๊าะ กาเต็ม 2021-04-04 2021-04-04 ดำเนินการแล้ว
5134 ซ่อมโน็ตบุคเจ้าหน้าที 2021-04-03 2021-04-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-04-03 2021-04-03 ดำเนินการแล้ว
5133 เครื่องprintใช้ไม่ได้ 2021-04-02 2021-04-02 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-04-02 2021-04-02 ดำเนินการแล้ว
5132 เพิ่มคลีนิก 2021-04-02 2021-04-02 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2021-04-02 2021-04-02 ดำเนินการแล้ว
5131 ระบบส่งงาน 2021-04-02 2021-04-02 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-04-02 2021-04-02 ดำเนินการแล้ว
5130 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-04-02 2021-04-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-02 2021-04-02 ดำเนินการแล้ว
5129 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-04-02 2021-04-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-02 2021-04-02 ดำเนินการแล้ว
5128 ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-04-01 2021-04-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-04-01 2021-04-01 ดำเนินการแล้ว
5127 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-04-01 2021-04-01 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวรส รัตนไพบูลย์
5125 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-03-31 2021-03-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-31 2021-03-31 ดำเนินการแล้ว
5124 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-03-31 2021-03-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-31 2021-03-31 ดำเนินการแล้ว
5123 คอมเปิดไม่ได้ 2021-03-30 2021-03-30 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2021-03-30 2021-03-30 ดำเนินการแล้ว
5122 เมาส์ใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง 2021-03-29 2021-03-29 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัมพวัน บุญรักษา 2021-03-29 2021-03-29 ดำเนินการแล้ว
5121 ส่งข้อมูล HDC แฟ้ม procedure_opd 2021-03-29 2021-03-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-29 2021-03-29 ดำเนินการแล้ว
5120 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-03-29 2021-03-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-29 2021-03-29 ดำเนินการแล้ว
5119 ซ่อมคอมพิวเตอร์ PC สสอ 2021-03-27 2021-03-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-03-27 2021-03-27 ดำเนินการแล้ว
5118 Hos-xp เป็นภาษาต่างด้าว 2021-03-26 2021-03-26 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน นิเลาะ 2021-03-26 2021-03-26 ดำเนินการแล้ว
5117 ย้ายตอมพิวเตอร์ 2021-03-26 2021-03-26 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-03-26 2021-03-26 ดำเนินการแล้ว
5116 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-03-26 2021-03-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-26 2021-03-26 ดำเนินการแล้ว
5115 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-03-26 2021-03-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-26 2021-03-26 ดำเนินการแล้ว
5114 เปิด CD CT ไม่ได้ 2021-03-25 2021-03-25 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-03-25 2021-03-25 ดำเนินการแล้ว
5112 ระบบคอมพิวเตอร์ค้าง 2021-03-25 2021-03-25 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-03-25 2021-03-25 ดำเนินการแล้ว
5111 ติดตั้งเครืองปรินท์งานธนาคารเลือด 2021-03-24 2021-03-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี 2021-03-24 2021-03-24 ดำเนินการแล้ว
5110 เครื่องพิมพ์สั่งปรินท์ไม่ออก 2021-03-24 2021-03-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2021-03-24 2021-03-24 ดำเนินการแล้ว
5109 เครื่องคอมจุดรับ ห้องแล็ปเปิดไม่ติด 2021-03-24 2021-03-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2021-03-24 2021-03-24 ดำเนินการแล้ว
5108 ต่อสายอินเตอร์เน็ต(สาย Lan) 2021-03-24 2021-03-24 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2021-03-24 2021-03-24 ดำเนินการแล้ว
5107 Apps มีปัญหา 2021-03-24 2021-03-24 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-03-24 2021-03-24 ดำเนินการแล้ว
5106 sticker auto จากห้องตรวจออกซ้ำคนเดิมหลายครั้ง 2021-03-24 2021-03-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-03-24 2021-03-24 ดำเนินการแล้ว
5105 ยกเลิกใบเสร็จที่การเงินแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขรายการยาที่ถูกต้องได้ 2021-03-23 2021-03-23 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2021-03-23 2021-03-23 ดำเนินการแล้ว
5104 เครื่องปริ้นแสกนเอกสารไม่ได้ 2021-03-23 2021-03-23 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นส.นูรไอนี บือโต 2021-03-23 2021-03-23 ดำเนินการแล้ว
5103 ติดตั้งเครื่องปริ้นสติกเกอร์ 2021-03-23 2021-03-23 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2021-03-23 2021-03-23 ดำเนินการแล้ว
5102 sticker ยา auto จากห้องตรวจแพทย์ส่งมาห้องยาซ้ำ คนเดียวกันหลายครั้ง 2021-03-23 2021-03-23 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-03-23 2021-03-23 ดำเนินการแล้ว
5101 คอมเปิดไม่ติด 2021-03-23 2021-03-23 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-03-21 2021-03-21 ดำเนินการแล้ว
5100 สติ๊กเกอร์จาก OPDตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ขึ้น auto ที่ห้องยา 2021-03-23 2021-03-23 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-03-23 2021-03-23 ดำเนินการแล้ว