ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
6454 สอนการค้นหารายงานความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ 2022-06-24 2022-06-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-24 2022-06-24 ดำเนินการแล้ว
6453 เครื่องปริ้นเสีย 2022-06-24 2022-06-24 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นาซีเราะห์ ดอมะ 2022-06-24 2022-06-24 ดำเนินการแล้ว
6452 ติดตั้งคอมและเชื่อมต่อปรินท์เตอร์ชัเน 4 2022-06-23 2022-06-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-23 2022-06-23 ดำเนินการแล้ว
6449 ลำโพงคอมพิวเตอร์ไม่ดัง 2022-06-23 2022-06-23 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2022-06-23 2022-06-23 ดำเนินการแล้ว
6448 ลงบราวเซอร์ Firefox หน่วยงานเภสัช 2022-06-22 2022-06-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-22 2022-06-22 ดำเนินการแล้ว
6447 ทำ onepage หน่วยงานจิตเวช 2022-06-22 2022-06-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-22 2022-06-22 ดำเนินการแล้ว
6446 เข้าระบบประชุม Meet งานแม่ปัตตานี 2022-06-22 2022-06-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-22 2022-06-22 ดำเนินการแล้ว
6445 ติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-22 2022-06-22 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-22 2022-06-22 ดำเนินการแล้ว
6444 เปลี่ยนคีย์บอร์ด เนื่องใช้งานไม่ได้ 2022-06-22 2022-06-22 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิภารัตน์ 2022-06-22 2022-06-22 ดำเนินการแล้ว
6443 เข้า Hosxp ไม่ได้ 2022-06-21 2022-06-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6442 เชื่อมต่อ TV เพื่อเปิดสื่อห้องทันตกรรม 2022-06-21 2022-06-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6441 ติดตั้ง adobe acrobat ห้องยา 3 เครื่อง 2022-06-21 2022-06-21 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6440 reinstall app adobe acrobat เครื่องIPD ห้องยา 2022-06-21 2022-06-21 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6438 ติดตั้งโปรแกรม Ezy report หน่วยงาน IC 2022-06-21 2022-06-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6437 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 2022-06-21 2022-06-21 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง
6436 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 2022-06-21 2022-06-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6435 เครื่องprintที่ARIใข้งานไม่ได้ 2022-06-21 2022-06-21 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-21 2022-06-21 ดำเนินการแล้ว
6434 ซ่อมคอมพิวเตอร์ รพ.สต.สามยอด 2022-06-20 2022-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6433 ล้างเครื่องลง Window ใหม่ 2022-06-20 2022-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6432 ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส 2022-06-20 2022-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6431 ติดตั้งโปรแกรม e-claim หน่วยงานสานฟัน 2022-06-20 2022-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6430 HosXP เครื่องตัวแม่ เข้าไม่ได้ 2022-06-20 2022-06-20 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6429 อินเทอเนตใช้งานไม่ได้ 2022-06-20 2022-06-20 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6428 HOsxpใช้ไม่ได้ 2022-06-20 2022-06-20 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-06-20 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว
6427 จัดเรียงข้อมูล Defrag ผู้ป่วยนอก 2022-06-19 2022-06-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-19 2022-06-19 ดำเนินการแล้ว
6426 ตรวจสอบระบบเครื่อข่ายโซนห้องประชุม 2022-06-18 2022-06-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-18 2022-06-18 ดำเนินการแล้ว
6425 ขอติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-17 2022-06-17 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6424 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2022-06-17 2022-06-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา เพชรนุ้ย
6423 เปิดhos xp ไม่ได้ฐานข้อมูลมีปัญหา 2022-06-17 2022-06-17 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6422 บันทึกหัตถการคนไข้ไม่ได้ 2022-06-17 2022-06-17 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พท.แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6421 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-06-17 2022-06-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6420 อัพโหลด สขร.เดือนพฤษภาคมหน้าเว็บ 2022-06-17 2022-06-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6419 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-06-17 2022-06-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6418 เครื่องปริ้น 2022-06-16 2022-06-16 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2022-06-17 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว
6417 จัดการฐานข้อมูล hosxp (ลบlog) 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6416 ซ่อมเครื่องปริ้น 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6415 เปิดเครื่องคอมไม่ได้ 2022-06-16 2022-06-16 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6413 สอนการใช้งานโปรแกรม สั่งอาหาร 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6412 ส่งข้อมูลแฟ้ม labor ย้อนหลัง 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6410 เคลื่อนย้าย 2022-06-16 2022-06-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6409 ขอติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-16 2022-06-16 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6408 เครื่องปริ้นซ์ ปริ้นซ์งานผิดรูปแบบ 2022-06-16 2022-06-16 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2022-06-16 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว
6407 ซ่อมโน๊ตบุ๊คเจ้าหน้าที่ 2022-06-15 2022-06-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-15 2022-06-15 ดำเนินการแล้ว
6406 รายชื่อแพ้ยาไม่ออกในสติ๊กเกอร์ยา 2022-06-15 2022-06-15 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-06-15 2022-06-15 ดำเนินการแล้ว
6405 เปลี่ยนเมาส์ 2 ตัวห้องบัตรเมาส์คลิกไม่ค่อยไป 2022-06-14 2022-06-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-14 2022-06-14 ดำเนินการแล้ว
6404 ซ่อมโน๊ตบุ๊คเจ้าหน้าที่ 2022-06-14 2022-06-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดก 2022-06-14 2022-06-14 ดำเนินการแล้ว
6403 มาดูคอมพิวเตอร์ 2022-06-13 2022-06-13 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-06-13 2022-06-13 ดำเนินการแล้ว
6402 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-06-11 2022-06-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-11 2022-06-11 ดำเนินการแล้ว
6401 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2022-06-10 2022-06-10 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-10 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว
6400 แก้ไข เครื่องปรินท์สแกนไม่ได้ PCU 2022-06-10 2022-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-10 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว
6399 ติดตั้งคอมและสำรองไฟหน่วยงานเภสัช 2022-06-10 2022-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-10 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว
6398 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-06-10 2022-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-10 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว
6397 ติดตั้งเครื่องปริ้น 2022-06-10 2022-06-10 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2022-06-10 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว
6396 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2022-06-09 2022-06-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-09 2022-06-09 ดำเนินการแล้ว
6395 ลงโปรแกรมสั่งอาหาร 2022-06-09 2022-06-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-09 2022-06-09 ดำเนินการแล้ว
6394 เข้าระบบGOOGLE ไม่ได้ 2022-06-09 2022-06-09 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาซีกีน 2022-06-09 2022-06-09 ดำเนินการแล้ว
6393 ทดสอบอัพโหลดเว็บ 2022-06-08 2022-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-08 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว
6392 เข้าระบบประชุม zoom ประเมินรับรอง สถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 2022-06-08 2022-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-08 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว
6391 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-06-08 2022-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-08 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว
6390 เครื่องคอมห้องทำแแผล-ฉีดยา 2022-06-08 2022-06-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-06-08 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว
6389 เครื่องปริ้น 2022-06-08 2022-06-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-06-08 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว
6388 เครื่องพิมพ์เอกสารมีปัญหา 2022-06-08 2022-06-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว 2022-06-08 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว
6387 ตรวจสอบ Wifi Flat 2022-06-07 2022-06-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-06-07 2022-06-07 ดำเนินการแล้ว
6386 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-06-06 2022-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6385 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-06-06 2022-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6384 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-06-06 2022-06-06 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6383 พิมพ์ใบรับรรองแพทย์ไม่ได้ hosxp 2022-06-06 2022-06-06 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6382 บันทึก hosxp_pcu ช้า 2022-06-06 2022-06-06 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6381 เข้าหน้าตรวจรักษาไม่ได้ hosxp 2022-06-06 2022-06-06 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพ.ภาสกร บัวขาว 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6380 เครื่องปริ้นห้องไต ไม่สามารถใช้ได้ 2022-06-06 2022-06-06 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6379 เครื่องปรินเสีย 2022-06-06 2022-06-06 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ณัฐชานันท์ ไชยประสิทธ์ 2022-06-06 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว
6378 sticker auto คอมแพทย์ห้องERไม่ส่งห้องยา 2022-06-05 2022-06-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-06-05 2022-06-05 ดำเนินการแล้ว
6377 อัพเดทเนื้อหาบนเว็บไซต์ 2022-06-04 2022-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-04 2022-06-04 ดำเนินการแล้ว
6376 จัดเนื้อหาเว็บไซต์จำลอง 2022-06-04 2022-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-03 2022-06-03 ดำเนินการแล้ว
6375 เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ตึกสงฆ์กับชวนชม 2022-06-04 2022-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-03 2022-06-03 ดำเนินการแล้ว
6374 ออกแบบหน้าเว็บไซต์และะเนือ้หา 2022-06-02 2022-06-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-06-02 2022-06-02 ดำเนินการแล้ว
6373 รับนิเทศน์คลินิกวัยรุ่นผ่านโปรแกรมmeet 2022-06-02 2022-06-02 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน
6372 เพิ่ม from lab hematocrit ใน hosxp_pcu 2022-06-02 2022-06-02 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2022-06-02 2022-06-02 ดำเนินการแล้ว
6371 resync VN hosxp 2022-06-02 2022-06-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-02 2022-06-02 ดำเนินการแล้ว
6370 ขอติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-02 2022-06-02 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2022-06-15 2022-06-15 ดำเนินการแล้ว
6369 update lab link hosxp 2022-06-01 2022-06-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6368 โอนข้อมูล patien to person 2022-06-01 2022-06-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6367 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2022-06-01 2022-06-01 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุไรยา สามอ 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6366 set sticker คลินิค ARI ให้ออกเครื่องปริ้นsticker OPD4 2022-06-01 2022-06-01 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6365 คลินิค ARI ส่ง auto sticker ฉลากยา ไม่ได้ 2022-06-01 2022-06-01 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6364 เครื่องสแกนเอกสาร 2022-06-01 2022-06-01 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซาวาตี สาเมาะ 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6363 ปรินท์ไม่ออก หน่วยงานสานฝัน 2022-06-01 2022-06-01 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สรัญญา 2022-06-01 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว
6362 จัดเตรียมคอมฯ กลับไปจุด Ari เดิม 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6361 เคลื่อนย้ายปรินท์สติกเกอร์ NCD ไป OPD 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6360 เครื่องพิมพ์เอกสารมีปัญหา 2022-05-31 2022-05-31 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แพทย์แผนไทย 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6359 เคื่องปริ้นไม่ได้ 2022-05-31 2022-05-31 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6358 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6357 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6356 โปรแกรม Hosxp เข้าไม่ได้ 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-05-31 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว
6355 พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-30 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว
6354 ลง window ใหม่ 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-05-30 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว
6353 ขอข้อมูล จำนวนผู้ป่วย refer รพ.ปัตตานี 2022-05-30 2022-05-30 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2022-05-30 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว
6352 ติดตั้ง Line pc หน่วยงานสานฝัน 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-30 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว
6351 แก้ไขเสียงลำโพงประชุม Zoom ฝ่ายการ 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-30 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว
6350 เครื่องปริ้นปริ้่นไม่ได้ 2022-05-30 2022-05-30 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2022-05-30 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว