ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
3022 เครื่องคอมห้องคลอดเสีย 2018-12-14 2018-12-14 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
3020 computer เปิดไม่ได้ 2018-12-13 2018-12-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ หะยีดาโอะ 2018-12-13 2018-12-13 กำลังดำเนินการ
3019 เข้าโปรแกรม HOSxP ไม่ได้ 2018-12-13 2018-12-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-12-13 2018-12-13 ดำเนินการแล้ว
3018 สายไฟตอเครื่องคอม 2018-12-13 2018-12-13 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2018-12-13 2018-12-13 กำลังดำเนินการ
3017 computer โต๊ะแพทย์ ER เสีย 2018-12-13 2018-12-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางณัฐนีย์ จันทร์นวล 2018-12-13 2018-12-13 ดำเนินการแล้ว
3016 เครื่องคอมไม่มีอักษรไทยสราบัญ 2018-12-13 2018-12-13 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รออีเม๊าะสือปา 2018-12-13 2018-12-13 ดำเนินการแล้ว
3015 คอมพิวเตอร์ดับ 2018-12-11 2018-12-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2018-12-12 2018-12-12 ดำเนินการแล้ว
3014 เครื่องปริ้นห้องแลปทำงาน 2018-12-11 2018-12-11 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-12-11 2018-12-11 ดำเนินการแล้ว
3013 คอมพิวเตอร์ดับเอง 2018-12-11 2018-12-11 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2018-12-11 2018-12-11 ดำเนินการแล้ว
3012 คอมงานคลังเปิดไม่ได้ 2018-12-11 2018-12-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มารีแย 2018-12-11 2018-12-11 ดำเนินการแล้ว
3011 คอมเครื่องใหม่โปรแกรมต่างๆหาย 2018-12-10 2018-12-10 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิราทิพย์ 2018-12-11 2018-12-11 ดำเนินการแล้ว
3010 โปรแกรม avast free antivirus เด้งขึ้นหน้าจอ 2018-12-08 2018-12-08 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2018-12-10 2018-12-10 ดำเนินการแล้ว
3009 คอมพิวเตอร์จ่ายยาช่อง 3 หน้าจอเป็นสีดำ ใช้งานไม่ได้ 2018-12-07 2018-12-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-12-07 2018-12-07 ดำเนินการแล้ว
3008 ชักโครกตัน 2018-12-07 2018-12-07 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. ยามีล๊ะ เจะเลาะ
3007 เครื่องปริ้นๆไม่ได้ 2018-12-06 2018-12-06 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูร๊ซ๊ะ สิบู 2018-12-06 2018-12-06 ดำเนินการแล้ว
3006 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 1161 2018-12-06 2018-12-06 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายวินัย มามะ 2018-12-06 2018-12-06 ดำเนินการแล้ว
3005 คอมช่อง 1 ห้องจ่ายยาเสียค่่ะ() 2018-12-06 2018-12-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชมพูนุท ชูดเทพ 2018-12-06 2018-12-06 ดำเนินการแล้ว
3004 OPD 2018-12-05 2018-12-05 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไชยรัตน์ทอง 2018-12-06 2018-12-06 ดำเนินการแล้ว
3003 com.เสียเข้าระบบ hosXpไม่ได้(คอมอืด) 2018-12-04 2018-12-04 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2018-12-04 2018-12-04 ดำเนินการแล้ว
3002 ขอข้อมูลรายงานวิกฤติฉุกเฉินเดือนพ.ย61 2018-12-04 2018-12-04 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-12-04 2018-12-04 ดำเนินการแล้ว
3000 คอมมีปัญหา 2018-12-03 2018-12-03 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
2999 เครื่องปริ้นสติกเกอร์LABใช้ไม่ได้ครับ 2018-12-03 2018-12-03 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-12-03 2018-12-03 ดำเนินการแล้ว
2997 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2018-11-30 2018-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-30 2018-11-30 ดำเนินการแล้ว
2996 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 1061 สปสช. 2018-11-30 2018-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-30 2018-11-30 ดำเนินการแล้ว
2995 เครื่อง Com จุดซักประวัติเปิดไม่ได้ 2018-11-30 2018-11-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไขยรัตน์ทอง 2018-11-30 2018-11-30 ดำเนินการแล้ว
2993 เครื่องปริ้นสติกเกอร์หน้าห้องlabปรินออกแบบข้ามๆ 2018-11-30 2018-11-30 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-11-30 2018-11-30 ดำเนินการแล้ว
2992 ซ่อมเครื่อง fax ห้องยา 2018-11-30 2018-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-30 2018-11-30 ดำเนินการแล้ว
2991 ประตูเสีย 2018-11-29 2018-11-29 27 : บริหารงานทั่วไป งานซ่อมบำรุง รพ. วิจิตร บุญศิริ
2990 คอมพิวเตอร์เครื่องที่1แฮงค์และเครื่องที่2ปริ้นไมไ่ด้ 2018-11-29 2018-11-29 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจีะเต๊ะ 2018-11-29 2018-11-29 ดำเนินการแล้ว
2989 ตั้งค่าปริ้นHos-xp//รหัสHos-xpg-hkไม่ได้ 2018-11-28 2018-11-28 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2018-11-28 2018-11-28 ดำเนินการแล้ว
2988 เคื่องคอม.ที่จุดนัด(ตัวที่ใกล้ห้องทำแผล) 2018-11-28 2018-11-28 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2018-11-28 2018-11-28 ดำเนินการแล้ว
2986 ปริ้นท์สติกเกอร์ชื่ผู้ป่วยไม่ได้ 2018-11-27 2018-11-27 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นาง หนิสากิหน๊ะ เจ๊ะเห็ง 2018-11-27 2018-11-27 ดำเนินการแล้ว
2984 สติกเกอร์ชั้น 2 ปริ้นไม่ได้ 2018-11-27 2018-11-27 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หวันธนา กะลูแป 2018-11-27 2018-11-27 ดำเนินการแล้ว
2982 คอมพิวเตอร์ดับเอง 2018-11-27 2018-11-27 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) น.ส.มัสวานี สามะ 2018-11-27 2018-11-27 ดำเนินการแล้ว
2981 คอมข้างหน้าห้องแลปเปิดไม่ได้ตรับ 2018-11-27 2018-11-27 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-11-27 2018-11-27 ดำเนินการแล้ว
2980 หน้าจอมคอมพิวเตอร์ผู้ป่วยในห้องยาไม่ติด 2018-11-27 2018-11-27 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-11-27 2018-11-27 ดำเนินการแล้ว
2979 คอมพิวเตอร์ 2018-11-26 2018-11-26 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางราตรี รุจิระยรรยง 2018-11-27 2018-11-27 ดำเนินการแล้ว
2978 คอมพิวเตอร์ 2018-11-26 2018-11-26 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2018-11-26 2018-11-26 ดำเนินการแล้ว
2977 เครื่องปริ้นงานคลังไม่ทำงาน 2018-11-26 2018-11-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2018-11-26 2018-11-26 ดำเนินการแล้ว
2976 คอมเสีย(สำรองใช้) 2018-11-26 2018-11-26 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2018-11-26 2018-11-26 ดำเนินการแล้ว
2975 ท่อน้ำอ่างล้างเครื่องมือหลังหัองคลอดรั่ว 2018-11-26 2018-11-26 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สมใจ พรหมบุตร
2974 หน้าจอมคอมพิวเตอร์ผู้ป่วยในห้องยาไม่ติด 2018-11-25 2018-11-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-11-26 2018-11-26 ดำเนินการแล้ว
2973 เข้าใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ 2018-11-23 2018-11-23 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2018-11-23 2018-11-23 ดำเนินการแล้ว
2971 โปรแกรมพิมพ์ฉลากยา Pre pack หาย 2018-11-22 2018-11-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2018-11-23 2018-11-23 ดำเนินการแล้ว
2970 เชื่อมต่อเครื่อง print บัตรนัด Rabies จากคอมช่องจ่ายยาให้ด้วยครับ 2018-11-22 2018-11-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-11-22 2018-11-22 ดำเนินการแล้ว
2969 คอม ผู้ในเปิดไม่ได้ค่ะ 2018-11-22 2018-11-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ หะยีดาโอะ 2018-11-22 2018-11-22 ดำเนินการแล้ว
2968 เครื่องปริ๊นไม่ได้ 2018-11-21 2018-11-21 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูร๊ซ 2018-11-21 2018-11-21 ดำเนินการแล้ว
2967 คอม ผู้ในเปิดไม่ได้ค่ะ 2018-11-21 2018-11-21 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มารีแย 2018-11-22 2018-11-22 ดำเนินการแล้ว
2966 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-11-20 2018-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-20 2018-11-20 ดำเนินการแล้ว
2965 คอมพิวเตอร์ดับ 2018-11-20 2018-11-20 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ 2018-11-22 2018-11-22 ดำเนินการแล้ว
2964 ก็อกน้ำในหอผู้ป่วยหลุด 2018-11-18 2018-11-18 5 : ชั้น1 งานซ่อมบำรุง รพ. สุนิศา ยูโซ๊ะ 0000-00-00 0000-00-00
2963 ขอรายชื่อผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคเบาหวานที่เข้ารับการักษาแผนกฉุกเฉิน เดือน ต.ค.61 2018-11-18 2018-11-18 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อามา 2018-11-20 2018-11-20 ดำเนินการแล้ว
2962 ติดตั้งคอม ช/1 2018-11-17 2018-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-11-17 2018-11-17 ดำเนินการแล้ว
2961 lab update opd screen 2018-11-15 2018-11-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-15 2018-11-15 ดำเนินการแล้ว
2960 คอมพิวเตอร์ผู้ป่วยในหน้าจอไม่ติด 2018-11-14 2018-11-14 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2018-11-15 2018-11-15 ดำเนินการแล้ว
2959 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยส่งต่อทั้งหมด 2018-11-14 2018-11-14 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-11-15 2018-11-15 ดำเนินการแล้ว
2958 POWER SUPPLY เครื่องคอมไหม้ 2018-11-14 2018-11-14 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก 2018-11-17 2018-11-17 ดำเนินการแล้ว
2956 คอมพิวเตอร์ค้าง 2018-11-14 2018-11-14 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มารีแย 2018-11-14 2018-11-14 ดำเนินการแล้ว
2955 Resync Vn hosxp 2018-11-12 2018-11-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-12 2018-11-12 ดำเนินการแล้ว
2954 ขอข้อมูลผู้ป้วยวิกฤติฉุกเฉินอยู่ในERน้อยกว่า 2 ชม.และ 4 ชม 2018-11-12 2018-11-14 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-11-12 2018-11-12 ดำเนินการแล้ว
2953 CPUช่องจ่ายยา1 ไฟไม่เข้า 2018-11-12 2018-11-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
2952 ท่อน้ำอ่างล้างเครื่องมือหลังหัองคลอดรั่ว 2018-11-11 2018-11-11 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สมใจ พรหมบุตร
2951 แอร์ในห้องรอคลอดน้ำรั่ว 2018-11-11 2018-11-11 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สมใจ พรหมบุตร
2949 ห้องชำระเงินโปรแกรม Hosxp error 2018-11-10 2018-11-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี 2018-11-10 2018-11-10 ดำเนินการแล้ว
2948 ขอ userใช้งานอินเตอร์เน็ต รพ. 2018-11-08 2018-11-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิภา จงจิระเกษม 2018-11-08 2018-11-08 ดำเนินการแล้ว
2947 update web รพ 2018-11-08 2018-11-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-08 2018-11-08 ดำเนินการแล้ว
2946 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล43 แฟ้ม 2018-11-08 2018-11-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-08 2018-11-08 ดำเนินการแล้ว
2945 เว็บ รพ. ใช้งานไม่ได้ 2018-11-07 2018-11-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-07 2018-11-07 ดำเนินการแล้ว
2944 แก้ไขราคา ค่าตรวจlab 2018-11-07 2018-11-07 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ แวอุเซ็ง 2018-11-07 2018-11-07 ดำเนินการแล้ว
2943 ลงหัตถการค่ารักษาเพิ่มในรายการ 2018-11-07 2018-11-07 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ ศิริเพชร 2018-11-07 2018-11-07 ดำเนินการแล้ว
2942 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-11-05 2018-11-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-05 2018-11-05 ดำเนินการแล้ว
2941 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 1061 2018-11-05 2018-11-05 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายวินัย มามะ 2018-11-06 2018-11-06 ดำเนินการแล้ว
2940 เครื่องปริ้นมีปัญหา 2018-11-05 2018-11-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นัชนิภา 2018-11-05 2018-11-05 ดำเนินการแล้ว
2939 ห้องตรวจ 4 เครื่องติดไวรัส 2018-11-05 2018-11-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี กำลังดำเนินการ
2938 อ่างล้างมือรั่ว 2018-11-05 2018-11-05 26 : pcu มะกรูด งานซ่อมบำรุง รพ. ซารีปะ สามะ
2937 แอร์เสีย 2018-11-05 2018-11-05 26 : pcu มะกรูด งานซ่อมบำรุง รพ. ซารีปะ สามะ
2936 เพดานบนหลังคารั่วเตียง4รั่วเมื่อฝนตกมีน้ำไหลลงมาใส่ผู้ป่วย 2018-11-04 2018-11-04 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สุจิตรา แสงมณี 0000-00-00 0000-00-00
2935 เครื่องปริ้นปริ้นเป็นสีดำ 2018-11-02 2018-11-02 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2018-11-05 2018-11-05 ดำเนินการแล้ว
2934 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล43 แฟ้ม 2018-11-02 2018-11-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-11-02 2018-11-02 ดำเนินการแล้ว
2933 ข้อข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง 2018-11-01 2018-11-01 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-11-02 2018-11-02 ดำเนินการแล้ว
2932 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2018-10-31 2018-10-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-31 2018-10-31 ดำเนินการแล้ว
2931 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 0961 สปสช. 2018-10-31 2018-10-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-31 2018-10-31 ดำเนินการแล้ว
2930 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-10-31 2018-10-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-31 2018-10-31 ดำเนินการแล้ว
2929 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2018-10-31 2018-10-31 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางอริสรา พลเสนา 2018-11-01 2018-11-01 ดำเนินการแล้ว
2928 ซ่อมเน็ตฯ คอมพิวเตอร์ 2018-10-29 2018-10-29 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา สาเร๊ะ
2927 ผู้ป่วยแพ้ยาที่มีประวัติแพ้ยาแล้วพิมพ์ยาที่แพ้ได้ 2018-10-27 2018-10-27 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
2926 ระบบแจ้งเกิด สปสช. ลงข้อมูลไม่ได้ 2018-10-26 2018-10-26 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซ๊ะ สิบู
2925 โปรแกรม HOSxP หายไปจากหน้าจอช่องจ่ายยาช่อง 2 2018-10-25 2018-10-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น
2924 คอมใกล้อ่างล้้างมือห้องคลอดไม่สามารถบันทึกข้อมูล IR ได้ 2018-10-25 2018-10-25 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นุรอัยนี 2018-10-25 2018-10-25 ดำเนินการแล้ว
2923 คอมพิวเตอร์ 2018-10-24 2018-10-24 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา
2922 ลงระบบรีเฟอร์/อินเตอร์เน็ตที่ติดกับคอมพิวเตอร์สำนักงานใช้ไม่ได้ 2018-10-24 2018-10-24 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2018-10-24 2018-10-24 ดำเนินการแล้ว
2921 ตรวจสอบระบบ thairefer ชั้น4 2018-10-24 2018-10-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-24 2018-10-24 ดำเนินการแล้ว
2920 ซ่อมคอมพิวเตอร์งานยาเสพติด 2018-10-24 2018-10-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-24 2018-10-24 ดำเนินการแล้ว
2919 คอมมีปัญหา 2018-10-24 2018-10-24 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี
2918 เครื่องคอม จุดซักประวัติไม่ติด ต้องการใช้ด่วน 2018-10-24 2018-10-24 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไชยรัตน์ทอง
2916 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 0961 2018-10-22 2018-10-22 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายวินัย มามะ 2018-10-23 2018-10-23 ดำเนินการแล้ว
2915 เครื่องprintจุดนัดหน้าห้อง4ติดห้องทำแผล 2018-10-22 2018-10-22 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
2914 com. พิเศษ4หน้าจอดับมืด ใช้งานไม่ได้ค่ะมาซ่อมด่วนค่ะ 2018-10-22 2018-10-22 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยรัตน์ แว่นแก้ว 2018-10-23 2018-10-23 ดำเนินการแล้ว
2913 ไม่มีโปรแกรมดูfilm x-ray 2018-10-22 2018-10-22 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา แสงมณี 2018-10-22 2018-10-22 ดำเนินการแล้ว
2911 คอมพิวเตอร์ 2018-10-18 2018-10-18 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปาจรีย์ ศรีสุวรรณ 2018-10-19 2018-10-19 ดำเนินการแล้ว