ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
2911 คอมพิวเตอร์ 2018-10-18 2018-10-18 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปาจรีย์ ศรีสุวรรณ 2018-10-19 2018-10-19 ดำเนินการแล้ว
2910 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2018-10-18 2018-10-18 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2018-10-19 2018-10-19 ดำเนินการแล้ว
2909 คอมพิเตอร์ฐานข้อมูลมีปัญหา 2018-10-18 2018-10-18 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วราภรณ ทองบุญเอียด 2018-10-18 2018-10-18 ดำเนินการแล้ว
2906 เครื่องintercomห้องคลอดเสีย 2018-10-18 2018-10-18 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สาลิตา
2904 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานช้า 2018-10-17 2018-10-17 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสวนีย์ ทองชัย 2018-10-18 2018-10-18 ดำเนินการแล้ว
2903 ซ่อมเน็ตฯ คอมพิวเตอร์ 2018-10-17 2018-10-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา สาเร๊ะ 2018-10-17 2018-10-17 ดำเนินการแล้ว
2902 คอมโต๊ะหมอที่ER เมาส์ใช้งานไม่ได้ 2018-10-16 2018-10-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา แก้วประดับ 2018-10-18 2018-10-18 ดำเนินการแล้ว
2901 ซ่อมคอมพิวเตอร์โรงครัว 2018-10-16 2018-10-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-16 2018-10-16 ดำเนินการแล้ว
2900 คอมพิวเตอร์ขึ้นจอสีฟ้า 2018-10-16 2018-10-16 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เด่นเดือน ทองอินทร์ 2018-10-17 2018-10-17 ดำเนินการแล้ว
2899 เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ 2018-10-16 2018-10-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-10-16 2018-10-16 ดำเนินการแล้ว
2898 Antivirus หมดอายุ 2018-10-16 2018-10-16 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อุดมพร บุญพรหม 2018-10-16 2018-10-16 ดำเนินการแล้ว
2897 คอมพิวเตอร์ 2018-10-16 2018-10-16 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2018-10-16 2018-10-16 ดำเนินการแล้ว
2896 คอมพิวเตอร์รีสตาร์ททุกๆสามนาที 2018-10-15 2018-10-15 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวมัสวานี สามะ 2018-10-16 2018-10-16 ดำเนินการแล้ว
2895 ขอรายงานใช้บริการห้องประชุม 0961 2018-10-13 2018-10-13 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2018-10-13 2018-10-13 ดำเนินการแล้ว
2894 Resync Vn hosxp 2018-10-12 2018-10-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-10-12 2018-10-12 ดำเนินการแล้ว
2893 ห้องตรวจ2 เครื่องติดไวรัส 2018-10-12 2018-10-12 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2018-10-13 2018-10-13 ดำเนินการแล้ว
2892 เครื่องปริ้นๆไม่ได้ 2018-10-12 2018-10-12 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยามีล๊ะ 2018-10-13 2018-10-13 ดำเนินการแล้ว
2891 ห้องตรวจ1เข้า hos-xp ไม่ได้ 2018-10-12 2018-10-12 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2018-10-12 2018-10-12 ดำเนินการแล้ว
2890 คอมปริ้นไม่ได้ 2018-10-12 2018-10-12 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา แก้วประดับ 2018-10-12 2018-10-12 ดำเนินการแล้ว
2889 ระบบ Thairefer link ไม่ได้ 2018-10-12 2018-10-12 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แอลนา มิหนา 2018-10-12 2018-10-12 ดำเนินการแล้ว
2888 mouth เครื่องคอมเสีย 2018-10-12 2018-10-12 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-10-12 2018-10-12 ดำเนินการแล้ว
2886 เก็บสายคอมให้เป็นระเบียบ 2018-10-12 2018-10-12 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-10-12 2018-10-12 ดำเนินการแล้ว
2885 เมาท์ใช้การไม่ได้ 2018-10-11 2018-10-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชมพูนุท ชูดเทพ 2018-10-11 2018-10-11 ดำเนินการแล้ว
2884 ปริ๊นใบ SUMMARY ไม่ได้ 2018-10-10 2018-10-10 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สาลิตา 2018-10-11 2018-10-11 ดำเนินการแล้ว
2883 Computer แผนก CKD ตึก NCD ใช้ไม่ได้ 2018-10-10 2018-10-10 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัซลี มาหมัด 2018-10-10 2018-10-10 กำลังดำเนินการ
2882 เครื่องคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ (C:เต็ม) 2018-10-08 2018-10-08 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุไรยา สามอ 2018-10-08 2018-10-08 ดำเนินการแล้ว
2881 ซ่อมบำรุง คอมช่องจ่ายยา 2 2018-10-07 2018-10-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมีดสุขรี แวแยนา 2018-10-07 2018-10-07 ดำเนินการแล้ว
2880 เตรียมเคริื่องคอมสำรอง งานซ่อม 2018-10-07 2018-10-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมีดสุขรี แวแยนา 2018-10-07 2018-10-07 ดำเนินการแล้ว
2879 เชื่อมต่อ printer บัตรนัดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากับคอมจ่ายยาช่อง 2 2018-10-07 2018-10-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-10-07 2018-10-07 ดำเนินการแล้ว
2878 โทรศัพท์ภายใน 2018-10-05 2018-10-05 32 : ตึกสงฆ์ งานซ่อมบำรุง รพ. เพียงเพ็ญ โยธากุล
2877 คอม ช่องจ่ายยา 1 เสียค่ะ (ใช้งานได้คับ) 2018-10-05 2018-10-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชมพูนุท ชูดเทพ 2018-10-07 2018-10-07 ดำเนินการแล้ว
2874 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ 2018-10-05 2018-10-05 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม
2873 ไม่เชื่อมต่อเครื่องปรินซ์ (เตรียมซ่อมบำรุง) 2018-10-05 2018-10-05 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก 2018-10-07 0000-00-00 กำลังดำเนินการ
2871 เพดานเตียง 4 ห้องรอคลอดรั่ว 2018-10-05 2018-10-05 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. นงเยาว์
2869 เครื่อง print งานห้องยา ไม่สามารถสั่ง print ได้ 2018-10-04 2018-10-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2018-10-04 2018-10-04 ดำเนินการแล้ว
2868 Keyboard ใช้งานไม่ได้ 2018-10-04 2018-10-04 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2018-10-04 2018-10-04 ดำเนินการแล้ว
2867 คอมมีปัญหา (ไฟฟ้ามีปัญหา) 2018-10-04 2018-10-04 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2018-10-03 2018-10-03 กำลังดำเนินการ
2866 (จนท.x ติดต่อบริษัท)เครื่องคอมดู X-RAY ER เปิดดูไม่ได้ 2018-10-03 2018-10-03 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นริสรา จันทวงศ์ 2018-10-04 2018-10-04 ดำเนินการแล้ว
2864 ปริ๊นใบ SUMMARY ไม่ได้ 2018-10-03 2018-10-03 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ 2018-10-03 2018-10-03 ดำเนินการแล้ว
2863 ระบบการลงใบแจ้งเกิด 2018-10-03 2018-10-03 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์
2862 เครื่องคอมปิดตัวเอง 2018-10-03 2018-10-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชมพูนุท ชูดเทพ 2018-10-03 2018-10-03 ดำเนินการแล้ว
2861 รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานเดือน ก.ย.61 2018-10-03 2018-10-04 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อามาลีนา สามะ 2018-10-04 2018-10-04 ดำเนินการแล้ว
2860 คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทตัวเองค่ะ 2018-10-02 2018-10-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ 2018-10-03 2018-10-03 ดำเนินการแล้ว
2859 เข้าระบบ Thai refer ไม่ได้ ต้องส่งข้อมูลผู้ป่วยค่ะ 2018-10-02 2018-10-02 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2018-10-02 2018-10-02 ดำเนินการแล้ว
2858 เน็ตเข้าไม่ค่ะ 2018-10-01 2018-10-01 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรารทิพย์ 2018-10-01 2018-10-01 ดำเนินการแล้ว
2857 คอมพิวเตอร์ค้าง 2018-10-01 2018-10-01 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-10-02 2018-10-01 ดำเนินการแล้ว
2856 ฉลากยาผู้ป่วยในพิมพ์ไม่ออก 2018-10-01 2018-10-01 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2018-10-01 2018-10-01 ดำเนินการแล้ว
2855 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2018-10-01 2018-10-01 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2018-10-01 2018-10-01 ดำเนินการแล้ว
2854 คอมพิวเตอร์ดับทุกๆ10นาที 2018-10-01 2018-10-01 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2018-10-01 2018-10-01 ดำเนินการแล้ว
2853 เครื่องปริ้นเสีย 2018-10-01 2018-10-01 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เบญจา หน่อทอง 0000-00-00 0000-00-00
2852 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 0861 hdc 2018-09-29 2018-09-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-29 2018-09-29 ดำเนินการแล้ว
2851 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 0861 สปสช. 2018-09-29 2018-09-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-29 2018-09-29 ดำเนินการแล้ว
2850 คอมพิวเตอร์ 2018-09-27 2018-09-27 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2018-09-27 2018-09-27 ดำเนินการแล้ว
2847 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2018-09-27 2018-09-27 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2018-09-27 2018-09-27 ดำเนินการแล้ว
2846 เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 2018-09-27 2018-09-27 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ จันโอ๊ะ
2844 คอมพิวเตอร์ 2018-09-26 2018-09-26 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2018-09-27 2018-09-27 ดำเนินการแล้ว
2843 คอมพิวเตอร์ 2018-09-26 2018-09-26 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2018-09-27 2018-09-27 ดำเนินการแล้ว
2842 แก้ไขคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ1 ปรินใบรับรองแพทย์ไม่ได้ 2018-09-26 2018-09-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-26 2018-09-26 ดำเนินการแล้ว
2841 แก้ไขคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ3 2018-09-25 2018-09-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-25 2018-09-25 ดำเนินการแล้ว
2840 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-09-25 2018-09-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-25 2018-09-25 ดำเนินการแล้ว
2839 เปิดใช้รระบบHosXPไม่ได้ 2018-09-25 2018-09-25 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2018-09-25 2018-09-25 ดำเนินการแล้ว
2838 เครื่องคอมใช้งานไม่ได้ 2018-09-25 2018-09-25 15 : งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารียะ เหมตำ
2837 คอมช่องจ่ายยา 2 เข้าระบบ Hosp XP ไม่ได้ค่ะ 2018-09-24 2018-09-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2018-09-24 2018-09-24 ดำเนินการแล้ว
2836 เครื่อง print auto มีปัญหา 2018-09-24 2018-09-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2018-09-26 2018-09-26 ดำเนินการแล้ว
2835 เครื่องปริ้นเอกสาร ไม่ออกตัวหนังสือ 2018-09-24 2018-09-24 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจีะเต๊ะ 2018-09-24 2018-09-24 ดำเนินการแล้ว
2834 หลังคาห้องแลปรั่ว 2018-09-24 2018-09-24 25 : งานอื่นๆ งานซ่อมบำรุง รพ. ซูไรมะ จันโอ๊ะ
2833 เครื่องคอมฯเปิดไม่ได้ 2018-09-24 2018-09-24 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลเลาะ 2018-09-24 2018-09-24 ดำเนินการแล้ว
2831 คอมห้องยาช่องจ่ายยา 2 เข้าระบบ Hosp XP ไม่ได้ การเชื่อมต่อขัดข้อง 2018-09-22 2018-09-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต
2830 เพิ่มรายการอาหารในระบบ hosxp 2018-09-21 2018-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-21 2018-09-21 ดำเนินการแล้ว
2829 ฝ่ายเวชกรรม เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2018-09-21 2018-09-21 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 0000-00-00 0000-00-00
2828 แก้ไขใบ summrylabor ค่า rrและhr สลับระหว่างแม่กับลูก 2018-09-21 2018-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-21 2018-09-21 ดำเนินการแล้ว
2827 ลงทะเบียน ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต นศพ. 2018-09-20 2018-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-20 2018-09-20 ดำเนินการแล้ว
2826 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ3 2018-09-20 2018-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-20 2018-09-20 ดำเนินการแล้ว
2825 คอมช่องจ่ายยา 2 เข้า internet ไม่ได้ค่ะ 2018-09-20 2018-09-20 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2018-09-21 2018-09-21 ดำเนินการแล้ว
2824 เครื่องคอมขัดข้อง 2018-09-20 2018-09-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-09-20 2018-09-20 ดำเนินการแล้ว
2823 คอมพิวเตอร์ 2018-09-20 2018-09-20 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี
2821 แก้L-S Supportให้เป็นลูกหนี้สิทธ์ 2018-09-20 2018-09-20 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุพิศ มานะชำนิ 2018-09-21 2018-09-21 ดำเนินการแล้ว
2820 Computer หน้าห้องทำแผลดับ 2018-09-20 2018-09-20 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-09-20 2018-09-20 ดำเนินการแล้ว
2819 เครื่อง print print ไม่ได้ 2018-09-19 2018-09-19 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอฮีเม๊าะสือปา
2815 เครื่องปริ้นห้องLAB 2018-09-19 2018-09-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-09-19 2018-09-19 ดำเนินการแล้ว
2814 แก้ไข้ใบ Summary Labor hosxp 2018-09-18 2018-09-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-18 2018-09-18 ดำเนินการแล้ว
2813 เครื่องคอมฯใช้งานไม่ได้ (ติดไวรัส) 2018-09-18 2018-09-18 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จิตติมา เพชรมาตย์
2812 เครื่องคอมขัดข้อง 2018-09-18 2018-09-18 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
2810 บานตู้กระจกที่เก็บของsterileในห้องคลอดชำรุด 2018-09-16 2018-09-16 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา แสงมณี
2809 ซ่อม wifi แฟลต 2018-09-14 2018-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-14 2018-09-14 ดำเนินการแล้ว
2808 ตรวจสอบ webserver ใช้งานไม่ได้ 2018-09-14 2018-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-14 2018-09-14 ดำเนินการแล้ว
2807 ช่วยดาวน์โหลด program 2018-09-13 2018-09-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ 2018-09-13 2018-09-13 ดำเนินการแล้ว
2806 ช่วยเซตเครื่องปริ้นค่ะ 2018-09-13 2018-09-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ 2018-09-13 2018-09-13 ดำเนินการแล้ว
2805 upgrage เครื่องคอมพิวเตอร์การเงิน 2018-09-12 2018-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-12 2018-09-12 ดำเนินการแล้ว
2804 คอมพิงเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2018-09-12 2018-09-12 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา สาเร๊ะ 2018-09-12 2018-09-12 ดำเนินการแล้ว
2803 เครื่องปริ้นท์ไม่สามารถปริ้นท์ได้ 2018-09-11 2018-09-11 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2018-09-11 2018-09-11 ดำเนินการแล้ว
2802 เครื่อง print งานห้องยา ไม่สามารถสั่ง print ได้ 2018-09-11 2018-09-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-09-11 2018-09-11 ดำเนินการแล้ว
2801 เพิ่มรหัสใหม่ spicail_pp hosxp_pcu 2018-09-11 2018-09-11 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-09-11 2018-09-11 ดำเนินการแล้ว
2800 หัวเตียงหักกับหมุนหัวเตียงขึ้นไม่ได้ 2018-09-11 2018-09-11 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. ยามีล๊ะ เจะเลาะ
2799 Resync Vn hosxp 2018-09-10 2018-09-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-10 2018-09-10 ดำเนินการแล้ว
2798 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2018-09-10 2018-09-10 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2018-09-11 2018-09-11 ดำเนินการแล้ว
2797 ข้อข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง 2018-09-10 2018-09-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-09-13 2018-09-13 ดำเนินการแล้ว
2796 เครื่องprintหน้าห้องตรวจ4 2018-09-10 2018-09-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เฟีย 2018-09-10 2018-09-10 ดำเนินการแล้ว
2795 lab update opd screen 2018-09-10 2018-09-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-09-10 2018-09-10 ดำเนินการแล้ว
2794 คอม ER ไม่ออกฉลาก auto ที่ห้องยา 2018-09-10 2018-09-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภญ.ปริณุต 2018-09-10 2018-09-10 ดำเนินการแล้ว