ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ซิดิก 092-9678766),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
6824 ปรินท์สติกเกอร์วัคซีนโควิด 2022-09-25 2022-09-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-25 2022-09-25 ดำเนินการแล้ว
6823 สติ๊กเกอร์ ER ไม่ออกห้องยา 2022-09-23 2022-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-23 2022-09-23 ดำเนินการแล้ว
6822 defragment 2022-09-24 2022-09-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-24 2022-09-24 ดำเนินการแล้ว
6821 หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นคลื่น 2022-09-23 2022-09-23 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา ขามิ 2022-09-23 2022-09-23 ดำเนินการแล้ว
6820 เตรียมประชุมห้องฝ่ายการ 2022-09-23 2022-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-23 2022-09-23 ดำเนินการแล้ว
6819 อัพเดทรายงาน Hrms report 2022-09-22 2022-09-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-22 2022-09-22 ดำเนินการแล้ว
6818 สรุปรายงานจำนวนใบสั่งยาเดือนสิงหาคม 2022-09-22 2022-09-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-22 2022-09-22 ดำเนินการแล้ว
6817 จัดเตรียมห้องประชุมโพธิ์เงิน กับ ร่มโพธิ์ 2022-09-22 2022-09-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-22 2022-09-22 ดำเนินการแล้ว
6816 เปิดเครื่องตู้บัติ 2022-09-21 2022-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-21 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว
6815 ติดตั้งปุ่ม CF ห้องจิตเวช 2022-09-21 2022-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-21 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว
6814 จัดเตรียมห้องประชุมโพธิ์เงิน 2022-09-21 2022-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-21 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว
6813 โนตบุคห้องฟัน หน้าจอดำ เปิดไม่ได้ 2022-09-21 2022-09-21 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ทพญ.กัลยรัตน์ 2022-09-21 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว
6812 บันทึก Dataset Hrms เดือนสิงหาคม 2022-09-20 2022-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-20 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว
6811 คอมพิวเตอร์จุดนัดprintไม่ได้ 2022-09-20 2022-09-20 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2022-09-20 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว
6809 เปิดคอมพิวเตอร์ห้องประชุมโพธิ์เงิน 2022-09-20 2022-09-20 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กชกนกพรรณ จันทคุตโต 2022-09-20 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว
6808 เข้าเว็ปไซต์ไม่ได้ 2022-09-20 2022-09-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2022-09-20 2022-09-20 กำลังดำเนินการ
6807 แจ้ง IT ติดตั้งโปรแกรม data audit ห้องยา 2022-09-20 2022-09-20 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริญญา สงอักษร 2022-09-20 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว
6806 แจ้ง IT ติดตั้งโปรแกรม data audit ห้องฟัน 2022-09-19 2022-09-19 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ทพญ.กัลยรัตน์ 2022-09-19 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว
6805 เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟชั้น 2 2022-09-19 2022-09-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-19 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว
6804 ติดตั้งโปรแกรม DATA audit 2022-09-19 2022-09-19 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง 2022-09-19 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว
6803 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2022-09-19 2022-09-19 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนิษฐา สุวรรณคูหา 2022-09-19 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว
6802 อัพเดทรายงาน ITA ย้อนหลัง 2022-09-18 2022-09-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-18 2022-09-18 ดำเนินการแล้ว
6801 Update Driver 2022-09-17 2022-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-17 2022-09-17 ดำเนินการแล้ว
6800 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ opd 2022-09-16 2022-09-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-16 2022-09-16 ดำเนินการแล้ว
6799 สติ๊กเกอร์ห้องยาไม่ออก 2022-09-16 2022-09-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-16 2022-09-16 ดำเนินการแล้ว
6798 เพิ่มเวอร์ชั่น HosXp ให้เป็นปัจจุบัน 2022-09-16 2022-09-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2022-09-16 2022-09-16 ดำเนินการแล้ว
6797 ส่งข้อมูลย้อนหลัง 43 แฟ้ม สปสช. 2022-09-15 2022-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6796 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-09-13 2022-09-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-13 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว
6795 อบรม dataaudit 2022-09-13 2022-09-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-13 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว
6794 เครื่องปริ้นมีเสียงดัง 2022-09-15 2022-09-15 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นุรอัยนี แวดอเลาะ 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6793 แจ้งอัพเดทระบบ HosXp 2022-09-15 2022-09-15 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุทธิรักษ์ มณีรัตน์
6792 สั่งพิมพ์ sticker ไม่ได้ 2022-09-15 2022-09-15 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6791 ลดจอแสงจอคอมพิวเตอร์ 2022-09-15 2022-09-15 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กชกนกพรรณ จันทคุตโต 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6790 เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ ตู้ kios 1 2022-09-15 2022-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6789 เครื่องprritใช้งานไม่ได้ 2022-09-15 2022-09-15 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้ววขอมดี 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6788 ติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อมูล 2022-09-15 2022-09-15 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2022-09-15 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว
6787 ลงโปรแกรม 2022-09-15 2022-09-15 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6786 เก็บสายแลนสายไฟห้องประชุม โพธิ์ทอง 2022-09-14 2022-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6785 แก้ไขรายงาน Access งานพัสดุ 2022-09-14 2022-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6784 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ปริ้นไม่ได้ 2022-09-14 2022-09-14 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวปริศนา ไตรศรี 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6783 Login Hosxp ไม่ได้ 2022-09-14 2022-09-14 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เยาวดี ขุนชนะ 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6782 อัพโหลดราคากลางงานก่อสร้าง หน้าเว็บ 2022-09-14 2022-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6781 ปริ้นเตอร์เครื่องแพทย์จุด ARi ปริ้นไม่ได้ 2022-09-14 2022-09-14 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2022-09-14 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว
6780 คอมเปิดไม่ได้ 2022-09-13 2022-09-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลเล๊าะ กาเต็ม 2022-09-13 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว
6778 คอมพิวเตอร์ IPD3 เปิดไม่ได้ 2022-09-13 2022-09-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2022-09-13 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว
6777 เดินสายไฟห้องโพธิ์ทอง 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-12 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว
6776 ตรวจสอบการสั่งรายการ Ct scan ชั้น 4 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-12 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว
6775 แก้ไขรายงาน dataset และ กราฟ 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-12 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว
6774 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-12 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว
6773 ลง window คลินิกหมออุดมเกียร์ติ 2022-09-11 2022-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-11 2022-09-11 ดำเนินการแล้ว
6772 คอม ใช้ไม่ได้ 2022-09-12 2022-09-12 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-09-12 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว
6771 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-09-10 2022-09-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-10 2022-09-10 ดำเนินการแล้ว
6770 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-09 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว
6769 ส่งข้อมูลบริการ Asthma&COPD สปสช. 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-09 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว
6768 เดินสายแลนห้องโพธิ์ทอง 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-09 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว
6767 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-09 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว
6766 จัดทำระบบรายงาน Hrms report 2022-09-08 2022-09-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-08 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว
6765 ระบบ Hos ปริ้นผล CT ไม่ได้ 2022-09-08 2022-09-08 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พิเศษ3 2022-09-08 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว
6764 ปริ้นเตอร์สติกเกอร์จุดนัดไฟไม่เข้า 2022-09-08 2022-09-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2022-09-08 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว
6763 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2022-09-08 2022-09-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2022-09-08 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว
6762 เปลียนสำรองไฟเครื่องบัติ 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6761 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ opd 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6760 อัพโหลดแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6759 ติดตั้งโปรแกรมดูฟิลมเอกซเรย์ จุด Ari 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6758 คอมที่ NCD เปิดไม่ได้ 2022-09-07 2022-09-07 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6757 เตรื่องปริ้นกระดาษไม่ออก ARI 2022-09-07 2022-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6756 sticker auto เครื่องแพทย์ที่ERไม่ทำงานในช่วงเวรบ่ายมา 2 วันติด 2022-09-07 2022-09-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6755 Hos_pcu เกิดอาการค้างลอคอินไม่ได้ 2022-09-06 2022-09-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-07 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว
6754 จัดทำรายงานความเสี่ยงปี 62 63 64 2022-09-06 2022-09-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-06 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว
6753 เปลี่ยนการ์ดจอคอมพิวเตอร์ห้อง CT Scan 2022-09-06 2022-09-06 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตัสนีม 2022-09-06 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว
6752 ไม่สามารถใช้ mocrosoft ได้ 2022-09-06 2022-09-06 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2022-09-06 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว
6751 เครื่อปริ้น ปริ้นไม่ออก 2022-09-06 2022-09-06 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กชกนกพรรณ จันทคุตโต 2022-09-06 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว
6750 update lab link hosxp 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6749 โปรแกรม thai refer เข้าไม่ได้ 2022-09-05 2022-09-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลเลล๊าะ กาเต็ม 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6748 ติดตั้ง wifi ห้องเวชกรรม 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6747 ติดตั้งเครื่องปรินท์ห้องพัสดุ2 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6746 เครื่องปริ้น+แสกน ที่ห้องศูนย์สิทธิเสีย 2022-09-05 2022-09-05 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เด่นเดือน ทองอินทร์ 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6745 ติดตั้งอุปกรณ์ประชุม Zoom ห้องนักศึกษาแพทย์ 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6744 อัพโหลด สขร.เดือนสิงหาคม 2565 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-05 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว
6743 อัพโหลดแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 2022-09-04 2022-09-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-04 2022-09-04 ดำเนินการแล้ว
6742 จัดทำรายงานความเสี่ยงเดือนสิงหาคม 2565 2022-09-04 2022-09-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-04 2022-09-04 ดำเนินการแล้ว
6741 resync VN hosxp 2022-09-03 2022-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-03 2022-09-03 ดำเนินการแล้ว
6740 โอนข้อมูล patien to person 2022-09-03 2022-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-03 2022-09-03 ดำเนินการแล้ว
6739 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดชั้น1 2022-09-02 2022-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-02 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว
6738 ติดตั้งโปรแกม easy report และสอนการใช้งาน 2022-09-02 2022-09-02 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2022-09-02 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว
6737 สอนการดูผล ct scanผ่าน hosxp ER 2022-09-02 2022-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-02 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว
6736 เครื่องปริ้นไม่ออก 2022-09-02 2022-09-02 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กชกนกพรรณ จันทคุตโต 2022-09-02 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว
6735 defragment OPD 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6734 แก้ไขรายงาน โปรแกรมจัดซื้อพัสดุ 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6733 จัดรายงานความเสี่ยง Hrms report 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6732 เปลี่ยนหัวสายแลน ARI 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6731 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ARIใข้งานไม่ได้ 2022-09-01 2022-09-01 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6730 แก้ไขและเพิ่มรายงาน ATK hosxp 2022-09-01 2022-09-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6729 เปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ hosxp ห้อง ct 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6728 เปลี่ยนภาษาในคอม 2022-09-01 2022-09-01 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6727 เครื่องคอมพิวเตอรืดับ 2022-09-01 2022-09-01 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6726 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-09-01 2022-09-01 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2022-09-01 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว
6725 ติดตั้งโปรแกรม data audit ห้องบัตร 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว
6724 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว
6723 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว