ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ซิดิก 092-9678766),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
6640 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6639 สร้าง User ระบบจองห้องประชุม 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6638 เครื่องปริ้นเสีย 2022-08-10 2022-08-10 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6637 แก้ไขเครื่องปริ้น PCU 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6636 แก้ไขเครื่องปรินท์หน่วยงานสานฝัน 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6635 Update Driver โภชนาการ 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6634 คอมพิวเตอร์หน้าจอดับ 2022-08-10 2022-08-10 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6633 คอมพิวเตอร์ 2022-08-10 2022-08-10 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6632 คีย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ 2022-08-10 2022-08-10 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กัญญารัตน์ รามรักษา 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6631 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2022-08-10 2022-08-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2022-08-10 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว
6630 เดินสายแลนห้อง CT Scan 2022-08-09 2022-08-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-09 2022-08-09 ดำเนินการแล้ว
6629 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก ฝ่ายกลาง 2022-08-09 2022-08-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-09 2022-08-09 ดำเนินการแล้ว
6628 จัดเตรียมห้อง นศพ. 2022-08-09 2022-08-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-09 2022-08-09 ดำเนินการแล้ว
6627 จัดทำรายงาน HRMS 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6626 แก้ไขโปรแกรมสั่งอาหาร 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6625 diag ในhosxpไม่ได้ 2022-08-08 2022-08-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพ.ภาสกร บัวขาว 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6624 Activate Window ชั้น3 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6623 Update โปรแกรมสั่งอาหาร 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6622 เพิ่มสิทธิเจ้าหน้าที่ในระบบ Hrms 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6621 สร้างเมนูจำนวนบุคลากรในหน้าเว็บ 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6620 ระบบHOS xp 2022-08-08 2022-08-08 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6619 เครื่องปริ้น 2022-08-08 2022-08-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6618 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2022-08-08 2022-08-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2022-08-08 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว
6616 แก้ไขเครื่องปรินท์สติกเกอร์ Er 2022-08-07 2022-08-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-07 2022-08-07 ดำเนินการแล้ว
6615 ส่งข้อมูลย้อนหลัง 43 แฟ้ม epi 2022-08-06 2022-08-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-06 2022-08-06 ดำเนินการแล้ว
6614 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-08-06 2022-08-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-06 2022-08-06 ดำเนินการแล้ว
6613 แก้ไขเครื่องจุดประชาสัมพันธ์เปิดไม่ติด 2022-08-05 2022-08-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6612 สอนการบันทึกข้อมูลวัคซีนไข้หวัดใหญ่ hosxp 2022-08-05 2022-08-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6611 ลง Driver Device Audio เวชระเบียน 2022-08-05 2022-08-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6610 ติดตั้ง Programe Ease recovery 2022-08-05 2022-08-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6609 ประชุมโปรแกรม audit data 2022-08-04 2022-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-04 2022-08-04 ดำเนินการแล้ว
6608 ติดตั้งโปรแกรม MS Office หน่วยงานสานฝัน 2022-08-05 2022-08-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6607 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2022-08-05 2022-08-05 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6606 โปรแกรมงานธนาคารไม่สามารถเข้าได้/เสียหาย 2022-08-05 2022-08-05 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา เจ๊ะมะ 2022-08-05 2022-08-05 ดำเนินการแล้ว
6605 ประจำการห้องประชุม โพธิ์เงิน 2022-08-04 2022-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-04 2022-08-04 ดำเนินการแล้ว
6604 ติดตั้งโปรแกรม ezyreport/thairefer/dbviwe ตึกสงฆ์r 2022-08-04 2022-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-04 2022-08-04 ดำเนินการแล้ว
6603 ปรื๊นสติ๊กเกอร์ไม่ได้ 2022-08-04 2022-08-04 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2022-08-04 2022-08-04 ดำเนินการแล้ว
6602 เครื่องปริ้นสติ้กเกอร์ 2022-08-04 2022-08-04 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2022-08-04 2022-08-04 ดำเนินการแล้ว
6601 เครื่องปริ้นห้องไต ไม่สามารถใช้ได้ 2022-08-04 2022-08-04 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2022-08-04 2022-08-04 ดำเนินการแล้ว
6600 ลง Window Notebook เวชกรรม 2022-08-03 2022-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-03 2022-08-03 ดำเนินการแล้ว
6599 Update Driver จ่ายกลาง 2022-08-03 2022-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-03 2022-08-03 ดำเนินการแล้ว
6598 เพิ่มรหัส icd10 และ icd9 งานยาเสพติด 2022-08-03 2022-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-03 2022-08-03 ดำเนินการแล้ว
6597 เพิ่มรหัสใช้งานระบบสารสนเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ แพทย์แผนไทย 2022-08-03 2022-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-03 2022-08-03 ดำเนินการแล้ว
6596 โอนข้อมูล patien to person 2022-08-02 2022-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-02 2022-08-02 ดำเนินการแล้ว
6595 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-08-02 2022-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-08-02 2022-08-02 ดำเนินการแล้ว
6594 opd ปรินท์สติกเกอร์ไม่ออก 2022-08-02 2022-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-08-02 2022-08-02 ดำเนินการแล้ว
6593 เปลี่ยน switch hub ห้องตรวจ 4 2022-08-02 2022-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-02 2022-08-02 ดำเนินการแล้ว
6592 คอมปริ้นงานไม่ได้ 2022-08-02 2022-08-02 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อำนวย สุขประดิษฐ์ 2022-08-02 2022-08-02 ดำเนินการแล้ว
6591 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก opd 2022-08-01 2022-08-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-08-01 2022-08-01 ดำเนินการแล้ว
6590 โน๊ตบุ๊กงานวัคซีนโควิด ค้าง Shut down ไม่ได้ 2022-08-01 2022-08-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2022-08-01 2022-08-01 ดำเนินการแล้ว
6589 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-07-30 2022-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-30 2022-07-30 ดำเนินการแล้ว
6588 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-07-30 2022-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-30 2022-07-30 ดำเนินการแล้ว
6587 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-07-29 2022-07-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-29 2022-07-29 ดำเนินการแล้ว
6586 คอมเปิดไม่ติด 2022-07-27 2022-07-27 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2022-07-27 2022-07-27 ดำเนินการแล้ว
6585 คอมพิวเตอร์ค้าง หน่วยงาน ARI 2022-07-27 2022-07-27 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พญ.อาทิมา วัลลภวิสุทธิ์ 2022-07-27 2022-07-27 ดำเนินการแล้ว
6584 defragment เวชกรรม 2022-07-27 2022-07-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-27 2022-07-27 ดำเนินการแล้ว
6583 Update Driver เวชกรรม 2022-07-27 2022-07-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-27 2022-07-27 ดำเนินการแล้ว
6582 แกไข้ส่งรายงาน dataset เดือนมิถุนายน 2565 2022-07-26 2022-07-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-26 2022-07-26 ดำเนินการแล้ว
6581 ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องผ่าตัด 2022-07-25 2022-07-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-25 2022-07-25 ดำเนินการแล้ว
6580 ประจำการห้องประชุมม 2022-07-26 2022-07-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-26 2022-07-26 ดำเนินการแล้ว
6579 แก้ไขโปรแกรม Thairefer ส่งต่อไม่ได้ 2022-07-26 2022-07-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-26 2022-07-26 ดำเนินการแล้ว
6578 งานคลังห้องยา 2022-07-26 2022-07-26 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซัน คอเน็ง 2022-07-26 2022-07-26 ดำเนินการแล้ว
6577 แก้ไขตู้ระบบคิวไม่สามารถออกคิวได้ 2022-07-26 2022-07-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-26 2022-07-26 ดำเนินการแล้ว
6576 ดูฟิล์ม X-RAY 2022-07-26 2022-07-26 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ ศิริเพชร 2022-07-26 2022-07-26 ดำเนินการแล้ว
6575 เครื่องคอม ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 2022-07-25 2022-07-25 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อำนวย สุขประดิษฐ์ 2022-07-25 2022-07-25 ดำเนินการแล้ว
6574 upload file เข้า onedrive 2022-07-25 2022-07-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-25 2022-07-25 ดำเนินการแล้ว
6573 จัดทำรายงาน IR > 150 รายเดือน 2022-07-25 2022-07-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-25 2022-07-25 ดำเนินการแล้ว
6572 Update Driver ห้อง Lab 2022-07-24 2022-07-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-24 2022-07-24 ดำเนินการแล้ว
6571 defragment 2022-07-24 2022-07-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-24 2022-07-24 ดำเนินการแล้ว
6570 ทดสอบระบบอินเตอร์เน็ตและควบคุมการติดตั้งระบบห้องประชุม 2022-07-22 2022-07-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6569 ติดตั้งและทดสอบระบบ Zoom ห้องประชุม ha 2022-07-23 2022-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-23 2022-07-23 ดำเนินการแล้ว
6568 ทดสอบระบบ zoom 2022-07-23 2022-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-23 2022-07-23 ดำเนินการแล้ว
6567 update driver opd 2022-07-22 2022-07-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6566 แก้ไขใบรับรองฉีดวัคซีน CV-19 ไม่ออก 2022-07-22 2022-07-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6565 แปรงไฟล์PDF ไม่ได้ 2022-07-22 2022-07-22 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปัทมา นวลปาน 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6564 ลง Driver Notebook 2022-07-22 2022-07-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6563 ปรินท์ใบรับรองฉีดวัคซีนไม่ออก เวชกรรม 2022-07-22 2022-07-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6562 บันทึกข้อมูล dataset เดือนมิถุนายน 2565 2022-07-21 2022-07-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-22 2022-07-22 ดำเนินการแล้ว
6561 ปริ้นไม่ได้ 2022-07-21 2022-07-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา แก้วประดับ 2022-07-21 2022-07-21 ดำเนินการแล้ว
6560 ลงวินโดว์ Notebook 2022-07-21 2022-07-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-21 2022-07-21 ดำเนินการแล้ว
6559 เครื่องPrint ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-07-21 2022-07-21 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2022-07-21 2022-07-21 ดำเนินการแล้ว
6558 เครื่องบัติดับ 2022-07-20 2022-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-20 2022-07-20 ดำเนินการแล้ว
6557 เปลี่ยน mouse ari 2022-07-20 2022-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-20 2022-07-20 ดำเนินการแล้ว
6556 ประชุมระบบออกรับรองการตาย death cert 2022-07-20 2022-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-19 2022-07-19 ดำเนินการแล้ว
6555 ติดตั้งกล้อง ไมค์และลงโปรแกรม ms team 2022-07-19 2022-07-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-19 2022-07-19 ดำเนินการแล้ว
6554 จอดับห้องพัสดุ 2022-07-19 2022-07-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-19 2022-07-19 ดำเนินการแล้ว
6553 defragment 2022-07-18 2022-07-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-18 2022-07-18 ดำเนินการแล้ว
6552 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2022-07-18 2022-07-18 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กัญญารัตย์ 2022-07-18 2022-07-18 ดำเนินการแล้ว
6551 ประชุมเรื่องมะเร็ง รพ.ปัตตานี 2022-07-18 2022-07-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-07-18 2022-07-18 ดำเนินการแล้ว
6550 activate microsoft 2022-07-18 2022-07-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-18 2022-07-18 ดำเนินการแล้ว
6549 คอมเปิดไม่ติด 2022-07-18 2022-07-18 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นส.นูรไอนี บือโต 2022-07-18 2022-07-18 ดำเนินการแล้ว
6548 อินเตอร์เนต 2022-07-18 2022-07-18 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2022-07-18 2022-07-18 ดำเนินการแล้ว
6547 เปลี่ยนหัวสายแลน rj45 2022-07-17 2022-07-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-17 2022-07-17 ดำเนินการแล้ว
6546 เข้า hosxp ไม่ได้ 2022-07-17 2022-07-17 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2022-07-17 2022-07-17 ดำเนินการแล้ว
6545 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2022-07-17 2022-07-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-17 2022-07-17 ดำเนินการแล้ว
6544 ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 2022-07-17 2022-07-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2022-07-17 2022-07-17 ดำเนินการแล้ว
6543 activate microsoft 2022-07-16 2022-07-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-16 2022-07-16 ดำเนินการแล้ว
6542 defragment 2022-07-16 2022-07-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-07-16 2022-07-16 ดำเนินการแล้ว
6541 ค้นหาความเสี่ยงตามรหัส simple ปี 65 2022-07-15 2022-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-15 2022-07-15 ดำเนินการแล้ว
6540 เช็คเครื่อง EDC หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 2022-07-15 2022-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-07-15 2022-07-15 ดำเนินการแล้ว