ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5533 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2021-10-19 2021-10-19 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2021-10-19 2021-10-19 ดำเนินการแล้ว
5532 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2021-10-19 2021-10-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา เจ๊ะมะ 2021-10-19 2021-10-19 ดำเนินการแล้ว
5531 pc ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2021-10-18 2021-10-18 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2021-10-19 2021-10-19 ดำเนินการแล้ว
5530 ติดตั้งprinter 2021-10-18 2021-10-18 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-10-18 2021-10-18 ดำเนินการแล้ว
5529 แก้ไข้วันที่Admit/ข้อมูลคนไข้ไม่ถูก เวลาปริ้นใบรับรองแพทย์ 2021-10-18 2021-10-18 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2021-10-18 2021-10-18 ดำเนินการแล้ว
5528 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-10-17 2021-10-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-17 2021-10-17 ดำเนินการแล้ว
5527 แก้ไขติดตั้งเครื่องปรินท์สติกเกอร์ จุด ARi 2021-10-17 2021-10-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-17 2021-10-17 ดำเนินการแล้ว
5526 ลงโปรแกรมในเครื่องใหม่ 2021-10-15 2021-10-15 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายวิศิษฏ์ ดิษฐาภินันท์ 2021-10-15 2021-10-15 ดำเนินการแล้ว
5525 ติดตั้งและย้ายเครื่องพิมพ์ 2021-10-14 2021-10-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-10-19 2021-10-19 ดำเนินการแล้ว
5524 แก้ไขตู้ kios ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-10-14 2021-10-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-14 2021-10-14 ดำเนินการแล้ว
5523 เข้าโปรแกรม Word ,Excel ไม่ได้ 2021-10-14 2021-10-14 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2021-10-14 2021-10-14 ดำเนินการแล้ว
5522 แก้ไข server รพสต.นาเกตุ 2021-10-14 2021-10-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-14 2021-10-14 ดำเนินการแล้ว
5521 ติดตั้งเครื่องปรินท์สติกเกอร์ รพ.สนาม 2021-10-14 2021-10-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-14 2021-10-14 ดำเนินการแล้ว
5520 เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในER ดับ 2021-10-14 2021-10-14 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2021-10-14 2021-10-14 ดำเนินการแล้ว
5519 ตั้งค่าระบบ co-vaccine ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลวัคซีน 2021-10-13 2021-10-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-13 2021-10-13 ดำเนินการแล้ว
5518 resysn Vn hosxp 2021-10-13 2021-10-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-13 2021-10-13 ดำเนินการแล้ว
5517 แก้ไขเครื่องปรินท์สติกเกอร์ รพ สนาม 2021-10-12 2021-10-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-12 2021-10-12 ดำเนินการแล้ว
5516 เครื่องคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-10-12 2021-10-12 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ 2021-10-12 2021-10-12 ดำเนินการแล้ว
5515 ใบรับรองแพทย์ รพ.สนามวันที่ไม่ถูกต้อง 2021-10-12 2021-10-12 44 : รพ.สนาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม เจ๊ะโก๊ะ 2021-10-12 2021-10-12 ดำเนินการแล้ว
5514 เครื่องคอมที่จุดพิมพ์ฉลากยาขึ้นหน้าจอสีฟ้าเปิดเครื่องไม่ได้ 2021-10-12 2021-10-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-10-12 2021-10-12 ดำเนินการแล้ว
5513 เครื่องคอมไม่สามารถสั้งปรินท์งานได้ 2021-10-11 2021-10-11 41 : พัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เมย์ 2021-10-11 2021-10-11 ดำเนินการแล้ว
5512 ติดตั้งเครื่องพิมพ์ห้องยา 2021-10-11 2021-10-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-11 2021-10-11 ดำเนินการแล้ว
5511 update lablink hosxp 2021-10-09 2021-10-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-09 2021-10-09 ดำเนินการแล้ว
5510 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-10-08 2021-10-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-08 2021-10-08 ดำเนินการแล้ว
5509 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-10-08 2021-10-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-08 2021-10-08 ดำเนินการแล้ว
5508 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-10-07 2021-10-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-07 2021-10-07 ดำเนินการแล้ว
5507 เพิ่มเตียงผู้ป่วยในระบบ hosxp ตึกชวนชม 2021-10-07 2021-10-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-07 2021-10-07 ดำเนินการแล้ว
5506 ระบบตรวจสอบสิทธิสปสช.ใช้งานไม่ได้ค่ะ 2021-10-07 2021-10-07 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สนธยา แก้วอ่อน 2021-10-07 2021-10-07 ดำเนินการแล้ว
5505 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-10-04 2021-10-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-10-04 2021-10-04 ดำเนินการแล้ว
5504 คอมฯงาน UA เข้าอินเตอรเน็ตไม่ได้ 2021-10-04 2021-10-04 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา เจ๊ะมะ 2021-10-04 2021-10-04 ดำเนินการแล้ว
5503 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 2021-10-04 2021-10-04 43 : ห้อง EDC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2021-10-04 2021-10-04 ดำเนินการแล้ว
5502 เครื่องปริ้นsticker ผป มีปัญหา 2021-10-03 2021-10-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี
5501 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-10-02 2021-10-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว
5500 เครื่องช่องจ่ายยา 2 เข้าระบบ Hosp XP ไม่ได้ 2021-10-02 2021-10-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-10-02 2021-10-02 ดำเนินการแล้ว
5499 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-10-01 2021-10-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-10-01 2021-10-01 ดำเนินการแล้ว
5498 คอมพวเตอร์ ไม่ทำงาน 2021-10-01 2021-10-01 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-10-01 2021-10-01 ดำเนินการแล้ว
5497 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-09-30 2021-09-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-30 2021-09-30 ดำเนินการแล้ว
5496 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-09-30 2021-09-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-30 2021-09-30 ดำเนินการแล้ว
5495 ติดตั้งเครื่องปรินท์และ ups รพ.สนาม 2021-09-29 2021-09-29 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-09-29 2021-09-29 ดำเนินการแล้ว
5494 ติดตั้ง ups หน่วยงานพัสดุ 2021-09-29 2021-09-29 41 : พัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-09-29 2021-09-29 ดำเนินการแล้ว
5493 sticker ฉลากไม่ครบถ้วน ปัญหาเดิม 2021-09-29 2021-09-29 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2021-09-29 2021-09-29 ดำเนินการแล้ว
5492 เครื่องคอม 2021-09-29 2021-09-29 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-09-29 2021-09-29 ดำเนินการแล้ว
5491 เครื่องprintใช้ไม่ได้ 2021-09-29 2021-09-29 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข
5489 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2021-09-29 2021-09-29 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5488 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-09-28 2021-09-28 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2021-09-28 2021-09-28 ดำเนินการแล้ว
5487 เครื่องprintใช้ไม่ได้ 2021-09-28 2021-09-28 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-09-28 2021-09-28 ดำเนินการแล้ว
5486 คอมพวเตอร์ ไม่ทำงาน 2021-09-27 2021-09-27 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิ่งชบา พรมจันทร์ 2021-09-27 2021-09-27 ดำเนินการแล้ว
5485 ฉลากยาข้อมูลออกไม่ครบถ้วน 2021-09-24 2021-09-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2021-09-24 2021-09-24 ดำเนินการแล้ว
5484 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-09-23 2021-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-23 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว
5483 คอมเข้าระบบ HOSxP ไม่ได้ 2021-09-23 2021-09-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม อะลีดิมัน 2021-09-23 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว
5482 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-09-23 2021-09-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-23 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว
5481 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-09-21 2021-09-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2021-09-21 2021-09-22 ดำเนินการแล้ว
5480 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-09-20 2021-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-20 2021-09-20 ดำเนินการแล้ว
5479 ระบบนัดตรวจแลป จากคลินิคให้คำปรึกษา 2021-09-20 2021-09-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5477 com NCD ไม่สามารถปริ้นสติกเกอร์ได้ 2021-09-20 2021-09-20 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
5476 ข้อมูลในคอมหาย 2021-09-18 2021-09-18 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางปัทมา นวลปาน 2021-09-18 2021-09-18 ดำเนินการแล้ว
5475 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5474 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5473 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5472 เครื่องprint ใช้ไม่ได้ 2021-09-17 2021-09-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5471 OPD คอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 3 ใช้งานไม่ได้ 2021-09-17 2021-09-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5470 COM ห้อง CKD ไม่สามารถใช้ได้ 2021-09-17 2021-09-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
5469 ข้อมูลใน end user report eGFR ไม่ถูกต้อง 2021-09-17 2021-09-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์
5468 com ห้อง CKD ติดๆดับๆ ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2021-09-16 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว
5467 ต่อ print ห้อง CAPD 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สารีณา กามา 2021-09-16 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว
5466 คอมที่ NCD ปริ้นสติกเกอร์จากผู้ป่วยนอกไม่ได้ 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
5465 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-09-15 2021-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว
5464 resysn Vn hosxp 2021-09-15 2021-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว
5463 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 2021-09-15 2021-09-15 43 : ห้อง EDC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2021-09-15 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว
5462 จอคอมฯ จุดตรวจงาน CBC เสีย 2021-09-13 2021-09-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา เจ๊ะมะ 2021-09-13 2021-09-13 ดำเนินการแล้ว
5461 update lablink hosxp 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5460 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5459 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5458 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานHosxpไม่ได้ 2021-09-11 2021-09-11 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5457 เครื่องคอมห้องตรวจ6 ปริ้นไม่ได้ 2021-09-10 2021-09-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2021-09-16 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว
5455 คอมหน้าจอดับเสีย 2021-09-08 2021-09-08 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางกนก สังข์ทอง 2021-09-08 2021-09-08 ดำเนินการแล้ว
5454 เครื่องปริ้น 2021-09-07 2021-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5453 เครื่องปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2021-09-07 2021-09-07 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5452 sticker ห้องตรวจ4 ไม่ส่งห้องยา 2021-09-07 2021-09-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5451 เครื่องปริ้น 2021-09-07 2021-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5450 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2021-09-06 2021-09-06 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-06 2021-09-06 ดำเนินการแล้ว
5449 เครื่องปริ้นซ์เสีย 2021-09-05 2021-09-05 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2021-09-05 2021-09-05 ดำเนินการแล้ว
5448 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-03 2021-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-03 2021-09-03 ดำเนินการแล้ว
5447 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-03 2021-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-03 2021-09-03 ดำเนินการแล้ว
5446 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยฉีดวัคซีน covid19 2021-09-02 2021-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-02 2021-09-02 ดำเนินการแล้ว
5445 คอมมีปัญหา 2021-09-02 2021-09-02 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2021-09-02 2021-09-02 กำลังดำเนินการ
5444 เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ ใช้งานไม่ได้ 2021-09-02 2021-09-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-02 2021-09-02 ดำเนินการแล้ว
5443 เก็บสาย LAN หลุดจากฝ้าเพดาน 2021-09-01 2021-09-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-01 2021-09-01 กำลังดำเนินการ
5442 ย้ายเครื่องปริ๊นเตอร์ 2021-09-01 2021-09-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-01 2021-09-01 ดำเนินการแล้ว
5441 คอมพิวเตอร์ใช้งา่นไม่ได้ 2021-09-01 2021-09-01 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2021-09-01 2021-09-01 ดำเนินการแล้ว
5440 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5439 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5438 หมึกปริ้นไม่ดึงกระดาษ 2021-08-31 2021-08-31 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5437 เพิ่มเตียงผู้ป่วย รพ.สนาม ในระบบ hosxp 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5436 เปลี่ยนตลับหมึกชั้น 1 2021-08-30 2021-08-30 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5435 ติดตั้งคอมหน้าห้อง ER 2021-08-30 2021-08-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5434 คอมที่ OPD โต๊ะซักประวัติตัวที่ 1 มีปัญหา ในระบบHosXp. 2021-08-30 2021-08-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5433 คอมพิวเตอร์ 2021-08-30 2021-08-30 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5432 ติดตั้งโปรแกรมเช็คสิทธิ์ Uc Authen 2021-08-27 2021-08-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-27 2021-08-27 ดำเนินการแล้ว
5431 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-26 2021-08-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-26 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว