ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
6342 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-27 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว
6341 ลบ admit an 650003222 2022-05-27 2022-05-27 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนงเยาว์ ตันติวุฒิ 2022-05-27 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว
6340 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2022-05-26 2022-05-26 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-05-27 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว
6339 เข้าระบบประชุม facebook live โภชนาการ 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-27 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว
6338 บันทึกเลขครุภัณฑ์คอมฯและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-26 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว
6337 สอนดูระบบคนไข้นัดตามเวลา คลีนิกสานฝัน 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-26 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว
6336 เดินสายแลนห้องประชุมโพธิ์แก้ว 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-26 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว
6335 เชื่อมต่อเครื่องปรินท์หน่วยงานจิตเวช 2022-05-26 2022-05-26 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-26 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว
6334 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2022-05-25 2022-05-25 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-05-25 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว
6333 เครื่องprintสติกเกอร์ใข้งานไม่ได้ 2022-05-25 2022-05-25 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาคริรทร์ 2022-05-25 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว
6332 เครื่องปรินเปิดไม่ติด 2022-05-25 2022-05-25 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2022-05-25 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว
6331 ติดตั้งโปรแกรม NAP plus 2022-05-24 2022-05-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2022-05-25 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว
6330 ติดตั้งเครื่องปริ้นห้องยา 2022-05-24 2022-05-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-05-24 2022-05-24 ดำเนินการแล้ว
6329 สติกเกอร์จากที่อื่นมาไหลเครื่องปริ้นที่ห้องยา 2022-05-24 2022-05-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล 2022-05-24 2022-05-24 ดำเนินการแล้ว
6328 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยาใช้งานไม่ได้ 2022-05-24 2022-05-24 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว 2022-05-24 2022-05-24 ดำเนินการแล้ว
6327 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-05-23 2022-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-23 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว
6326 เครื่องปริ้น 2022-05-23 2022-05-23 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-05-23 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว
6325 ประชุมzoom reac งานวัยรุ่น 2022-05-23 2022-05-23 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน
6324 ประชุมzoom เตรียมพร้อม reac 2022-05-23 2022-05-23 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน
6323 ขอข้อมูล visit opd pcu ปี60-64 2022-05-23 2022-05-23 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2022-05-23 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว
6322 คอมพิวเตอร์ห้องตรวจฟัน 5 ใช้งานไม่ได้ 2022-05-23 2022-05-23 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นาตยา กรุงมณี 2022-05-23 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว
6321 คอมพิวเตอร์ใช้ hosxp ไม่ได้ 2022-05-23 2022-05-23 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประพันธ์ จิตต์อารีย์ 2022-05-23 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว
6320 ปิด user hosxp กรณีเจ้าหน้าที่ลาออก 2022-05-23 2022-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-23 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว
6319 ติดตั้งโปรแกรม Ezy report หน่วยงานพิเศษ4 2022-05-22 2022-05-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-22 2022-05-22 ดำเนินการแล้ว
6318 เปลี่ยนเมาส์คีย์บอร์ดห้องคลอด 2022-05-22 2022-05-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-22 2022-05-22 ดำเนินการแล้ว
6317 จัดเก็บรายงานความเสี่ยงเดือนเมษายน 2565 2022-05-20 2022-05-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-20 2022-05-20 ดำเนินการแล้ว
6316 บันทึก Dataset Hrms 2022-05-20 2022-05-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-20 2022-05-20 ดำเนินการแล้ว
6315 ติดตั้งระบบสั่งอาหารผู้ป่วยใน 2022-05-20 2022-05-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-20 2022-05-20 ดำเนินการแล้ว
6314 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-05-20 2022-05-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-20 2022-05-20 ดำเนินการแล้ว
6313 เคลื่อนย้ายเครื่องคอมห้องฝ่ายการ 2022-05-19 2022-05-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-19 2022-05-19 ดำเนินการแล้ว
6312 ติดตั้งเครื่องปรินท์ห้องธุรการ 2022-05-19 2022-05-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-19 2022-05-19 ดำเนินการแล้ว
6311 หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2022-05-19 2022-05-19 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2022-05-19 2022-05-19 ดำเนินการแล้ว
6310 ขอข้อมูลตาม icd10 ที่ระบุ 2022-05-19 2022-05-19 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2022-05-19 2022-05-19 ดำเนินการแล้ว
6309 แชร์ปรินท์เตอร์ ชั้น 4 2022-05-19 2022-05-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-19 2022-05-19 ดำเนินการแล้ว
6308 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-05-18 2022-05-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-18 2022-05-18 ดำเนินการแล้ว
6307 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-05-18 2022-05-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-18 2022-05-18 ดำเนินการแล้ว
6306 Wifi .ใช้ไม่ได้ 2022-05-18 2022-05-18 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-05-18 2022-05-18 ดำเนินการแล้ว
6304 ซ่อม Wifi โซน flat 2022-05-18 2022-05-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-18 2022-05-18 ดำเนินการแล้ว
6303 ซ่อมตู้ kios 2022-05-18 2022-05-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-18 2022-05-18 ดำเนินการแล้ว
6302 ติดตั้งเครื่องปรินท์ coc และ ชั้น 4 2022-05-17 2022-05-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-17 2022-05-17 ดำเนินการแล้ว
6301 ติดตั้งคอมฯ IC และ ฝ่ายการ 2022-05-17 2022-05-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-17 2022-05-17 ดำเนินการแล้ว
6300 เดินสายแลนห้องจิตเวชและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 2022-05-17 2022-05-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-17 2022-05-17 ดำเนินการแล้ว
6299 คอมห้องNCD (ห้องยาใช้ชั่วคราว) หน้าจอมีปัญหา 2022-05-17 2022-05-17 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-05-17 2022-05-17 ดำเนินการแล้ว
6298 ลงHOs XP และโปรแกรมกรองข้อมูลวัยรุ่นในnotebook 2022-05-17 2022-05-17 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2022-05-17 2022-05-17 ดำเนินการแล้ว
6297 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2022-05-17 2022-05-17 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2022-05-17 2022-05-17 ดำเนินการแล้ว
6296 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2022-05-16 2022-05-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-16 2022-05-16 ดำเนินการแล้ว
6295 บันทึก Dataset ย้อนหลังปีงบ 2565 2022-05-16 2022-05-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-16 2022-05-16 ดำเนินการแล้ว
6294 บันทึกเลขครุภัณฑ์คอมฯและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2022-05-15 2022-05-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-05-16 2022-05-16 ดำเนินการแล้ว
6293 เตรียมพร้อมระบบเมือระบบขัดข้อง 2022-05-14 2022-05-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-14 2022-05-14 ดำเนินการแล้ว
6292 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-05-13 2022-05-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-13 2022-05-13 ดำเนินการแล้ว
6291 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-05-13 2022-05-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-13 2022-05-13 ดำเนินการแล้ว
6290 ส่งข้อมูลแฟ้ม special pp ย้อนหลัง hdc 2022-05-12 2022-05-12 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวรส รัตนไพบูลย์ 2022-05-12 2022-05-12 ดำเนินการแล้ว
6289 ขอข้อมูลการฉีดวัคซีน covid รพ.โคกโพธิ์ 2022-05-12 2022-05-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายปริญญา สงอักษร 2022-05-12 2022-05-12 ดำเนินการแล้ว
6288 ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-05-11 2022-05-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-11 2022-05-11 ดำเนินการแล้ว
6287 resync VN hosxp 2022-05-11 2022-05-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-11 2022-05-11 ดำเนินการแล้ว
6286 คอมพิวเตอร์สำนักงานห้องฟัน ใช้งานไม่ได้ 2022-05-10 2022-05-10 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กัลยรัตน์ สิมะโรจน์ 2022-05-10 2022-05-10 ดำเนินการแล้ว
6284 คีย์บอร์ด 2022-05-09 2022-05-09 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2022-05-09 2022-05-09 ดำเนินการแล้ว
6283 มาดูคอมพิวเตอร์ 2022-05-09 2022-05-09 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-05-09 2022-05-09 ดำเนินการแล้ว
6282 ขอรายงานAEFIวัคซีน covid-19 เดือนมค-เมษ 2022-05-09 2022-05-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-05-10 2022-05-10 ดำเนินการแล้ว
6281 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-05-07 2022-05-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-07 2022-05-07 ดำเนินการแล้ว
6280 เพิ่มชื่อผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย 2022-05-06 2022-05-06 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อายูสะห์ เจ๊ะเต๊ะ 2022-05-06 2022-05-06 ดำเนินการแล้ว
6279 คอมตาย 2022-05-06 2022-05-06 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิราทิพย์ 2022-05-06 2022-05-06 ดำเนินการแล้ว
6278 ตู้ kios ใช้งานไม่ได้ 2022-05-06 2022-05-06 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตร อินทกาส 2022-05-06 2022-05-06 ดำเนินการแล้ว
6277 เข้าใช้งานออกนังสือรับรองการเกิดไม่ได้ 2022-05-06 2022-05-06 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2022-05-06 2022-05-06 ดำเนินการแล้ว
6276 ติดตั้งโปรแกรม easyreport 2022-05-06 2022-05-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2022-05-06 2022-05-06 ดำเนินการแล้ว
6275 โปรแกรม easydispensing ไม่สามารถใช้งานได้ 2022-05-06 2022-05-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายปริญญา สงอักษร 2022-05-06 2022-05-06 ดำเนินการแล้ว
6274 โอนข้อมูล patien to person 2022-05-05 2022-05-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-05 2022-05-05 ดำเนินการแล้ว
6273 update lab link hosxp 2022-05-05 2022-05-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-05 2022-05-05 ดำเนินการแล้ว
6272 เข้าใช้งานระบบออกหนังสวือรับรองการเกิดไม่ได้ 2022-05-05 2022-05-05 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กมลวรรณ ดีสม 2022-05-05 2022-05-05 ดำเนินการแล้ว
6270 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-05-05 2022-05-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-05-05 2022-05-05 ดำเนินการแล้ว
6269 เครื่องพิมพ์ใบนัดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันนัด เดือนออกเป็นภาษาอังกฤษ 2022-05-04 2022-05-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2022-05-05 2022-05-05 ดำเนินการแล้ว
6268 เปลี่ยนนามสกุลในระบบ hosxp 2022-05-01 2022-05-01 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2022-05-01 2022-05-01 ดำเนินการแล้ว
6267 เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ ห้อง server 2022-05-01 2022-05-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-05-01 2022-05-01 ดำเนินการแล้ว
6266 อัพเดทวินโดวเครื่องสำรอง 2022-04-29 2022-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-04-29 2022-04-29 ดำเนินการแล้ว
6265 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-04-29 2022-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-29 2022-04-29 ดำเนินการแล้ว
6264 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-04-29 2022-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-29 2022-04-29 ดำเนินการแล้ว
6263 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-04-29 2022-04-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-29 2022-04-29 ดำเนินการแล้ว
6262 ขอติดตั้งสายแลนเพิ่ม 2022-04-29 2022-04-29 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สนธยา แก้วอ่อน 2022-04-29 2022-04-29 ดำเนินการแล้ว
6261 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 2022-04-28 2022-04-28 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-04-28 2022-04-28 ดำเนินการแล้ว
6260 ตู้ kios ใช้งานไม่ได้ 2022-04-28 2022-04-28 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตร อินทกาส 2022-04-28 2022-04-28 ดำเนินการแล้ว
6259 เก็บรายงานความเสี่ยงเดือนมีนาคม 2022-04-27 2022-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-04-27 2022-04-27 ดำเนินการแล้ว
6258 แชร์ปรินท์เตอร์ error b11 หน่วยงานพัสดุ 2022-04-27 2022-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-04-27 2022-04-27 ดำเนินการแล้ว
6257 เข้าระบบแจ้งเกิดไมได้ 2022-04-27 2022-04-27 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จีรนันท์ สุวรรณรัตน์ 2022-04-27 2022-04-27 ดำเนินการแล้ว
6256 จุด Ari ระบบฮอสช้า 2022-04-27 2022-04-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-04-27 2022-04-27 ดำเนินการแล้ว
6255 จัดทำเพจคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาล 2022-04-26 2022-04-26 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2022-04-28 2022-04-28 ดำเนินการแล้ว
6254 ขอสิทธิ์ใช้ระบบห้องผ่าตัด hosxp 2022-04-26 2022-04-26 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม เจ๊ะโก๊ะ 2022-04-26 2022-04-26 ดำเนินการแล้ว
6253 ระบบคอมพิวเตอร์ค้าง 2022-04-26 2022-04-26 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2022-04-26 2022-04-26 ดำเนินการแล้ว
6252 ตรวจสอบเครื่อง UPS ห้อง Server 2022-04-25 2022-04-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6251 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-04-25 2022-04-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6250 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-04-25 2022-04-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6249 ประชุม Video Conferrence 2022-04-25 2022-04-25 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ ศิริเพชร
6248 อัพเกรด MS Office 2010 เป็น 2019 2022-04-25 2022-04-25 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสมาแอล 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6247 คอมพิวเตอร์มีปัญหา 2022-04-25 2022-04-25 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6246 เครื่องปริ้น 2022-04-25 2022-04-25 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6245 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-04-25 2022-04-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6244 HOsXp หายจากหน้อจอ 2022-04-25 2022-04-25 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว
6243 ติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมฮอส 2022-04-24 2022-04-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-04-24 2022-04-24 ดำเนินการแล้ว
6242 ติดตั้งวินโดวเครื่องคอม ทันตกรรม 5 2022-04-24 2022-04-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-04-24 2022-04-24 ดำเนินการแล้ว
6241 ปรินท์เอกสารไม่ได้ 2022-04-24 2022-04-24 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กะย๊ะ แขวงบู 2022-04-24 2022-04-24 ดำเนินการแล้ว
6240 ประชุม Video Conferrence 2022-04-23 2022-04-23 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นันท์นภัส ไชยพันธ์ 2022-04-25 2022-04-25 ดำเนินการแล้ว