ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5038 แนปเอกสารในลิงค์ ITA 2021-03-04 2021-03-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-03-04 2021-03-04 ดำเนินการแล้ว
5037 จอคอมพิวเตอร์ห้องวัณโรค กะพริบ 2021-03-04 2021-03-04 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2021-03-04 2021-03-04 ดำเนินการแล้ว
5036 ตู้ kios 2021-03-04 2021-03-04 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม
5035 เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย 2021-03-03 2021-03-03 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอฮีเม๊าะ สือปา
5034 สร้างใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่แบบใหม่ hosxp 2021-03-03 2021-03-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-03 2021-03-03 ดำเนินการแล้ว
5033 เดินสายแลนใหม่ คลีนิกสานฟัน 2021-03-03 2021-03-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-03-03 2021-03-03 ดำเนินการแล้ว
5032 ย้ายตอมพิวเตอร์ 2021-03-03 2021-03-03 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-03-03 2021-03-03 ดำเนินการแล้ว
5031 สร้างเมนู รายงาน ITA 2021-03-02 2021-03-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5030 ติดตั้ง pc หน่วยสูติ นรีเวช 2021-03-02 2021-03-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5029 โปรแกรม Drug มีปัญหา 2021-03-02 2021-03-02 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัรยัม พุ่มดอกไม้ 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5028 คอมเปิดไมได้ 2021-03-02 2021-03-02 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฐิติรัตน์ วงศ์พรรณ 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5027 หนังสือรับรองการเกิดทารก 2021-03-02 2021-03-02 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอัยนี 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5025 ตรวจสอบระบบ image lab hosxp 2021-03-02 2021-03-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5024 ติดตั้ง pc และเครื่องปรินท์ Dot MT ห้องยา 2021-03-02 2021-03-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-03-02 2021-03-02 ดำเนินการแล้ว
5023 ขอให้ทำQR code สำรวจความพึงพอใจ ER 2021-03-01 2021-03-01 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 0000-00-00 0000-00-00
5022 update lablink hosxp 2021-03-01 2021-03-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-01 2021-03-01 ดำเนินการแล้ว
5021 โอนข้อมูล patien to person 2021-03-01 2021-03-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-03-01 2021-03-01 ดำเนินการแล้ว
5020 คอมอืด ค้าง 2021-03-01 2021-03-01 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์
5019 เปลี่ยนพอร์ตเครื่องผลแลป 2021-02-28 2021-02-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-28 2021-02-28 ดำเนินการแล้ว
5018 ส่งรายงานความเสี่ยงประจำสัปดาห์ 2021-02-28 2021-02-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-28 2021-02-28 ดำเนินการแล้ว
5017 คอมER ดับ ต้องเปิดใหม่ ติดๆดับๆ 2021-02-26 2021-02-26 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธนาภรณ์ บุญเกลี้ยง 2021-02-26 2021-02-26 ดำเนินการแล้ว
5016 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-02-26 2021-02-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-26 2021-02-26 ดำเนินการแล้ว
5015 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-02-26 2021-02-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-26 2021-02-26 ดำเนินการแล้ว
5014 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-02-26 2021-02-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-26 2021-02-26 ดำเนินการแล้ว
5013 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-02-26 2021-02-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-26 2021-02-26 ดำเนินการแล้ว
5012 แก้ไขและupdate website รพ. 2021-02-25 2021-02-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-25 2021-02-25 ดำเนินการแล้ว
5011 แก้ไขลิงค์ ITA 2021-02-25 2021-02-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-25 2021-02-25 ดำเนินการแล้ว
5010 เชื่อมต่อเครื่องปรินท์กับคอมพิวเตอร์ 2021-02-25 2021-02-25 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซารีปะ สามะ 2021-02-25 2021-02-25 ดำเนินการแล้ว
5009 คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ 2021-02-25 2021-02-25 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2021-02-25 2021-02-25 ดำเนินการแล้ว
5008 คอมเปิดไม่ติด 2021-02-24 2021-02-24 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-02-24 2021-02-24 ดำเนินการแล้ว
5007 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-02-23 2021-02-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-23 2021-02-23 ดำเนินการแล้ว
5006 คอมที่NCD ใช้งาน internet ไม่ได้ 2021-02-23 2021-02-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จรรยา เศียรอินทร์ 2021-02-23 2021-02-23 ดำเนินการแล้ว
5004 ติดตั้ง pc หน่วยงาน pcu มะกรูด 2021-02-23 2021-02-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-23 2021-02-23 ดำเนินการแล้ว
5003 ต่อเครื่องปรินท์ หัวหน้าเภสัช 2021-02-23 2021-02-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-23 2021-02-23 ดำเนินการแล้ว
5002 แบกอัพฐานข้อมูลโปรแกรมความเสี่ยง 2021-02-20 2021-02-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-20 2021-02-20 ดำเนินการแล้ว
5001 รายงานความเสี่ยงรายสัปดาห์ 2021-02-20 2021-02-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-20 2021-02-20 ดำเนินการแล้ว
5000 ซ่อมเครื่อง pc หน่วยงาน NCD 2021-02-20 2021-02-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-20 2021-02-20 กำลังดำเนินการ
4999 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-02-19 2021-02-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-19 2021-02-19 ดำเนินการแล้ว
4998 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-02-19 2021-02-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-19 2021-02-19 ดำเนินการแล้ว
4997 สร้าง user password โปรแกรม HRMS 2021-02-18 2021-02-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-18 2021-02-18 ดำเนินการแล้ว
4996 ส่งข้อมูลแฟ้ม service,labful,chronic 2021-02-17 2021-02-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-17 2021-02-17 ดำเนินการแล้ว
4995 เครื่องปริ้นมีปัญหา 2021-02-17 2021-02-17 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ 2021-02-17 2021-02-17 ดำเนินการแล้ว
4994 Computer restart ทุก 5 นาที 2021-02-17 2021-02-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2021-02-17 2021-02-17 ดำเนินการแล้ว
4993 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-02-16 2021-02-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-16 2021-02-16 ดำเนินการแล้ว
4992 แก้ไขข้อมูลเป้าหมายฉีดวัคซีน covid19 2021-02-16 2021-02-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-16 2021-02-16 ดำเนินการแล้ว
4991 ติดตั้ง pc และปรินท์เตอร์ ห้องแลป 2021-02-15 2021-02-15 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ 2021-02-15 2021-02-15 ดำเนินการแล้ว
4990 เครื่องพริ้นทำงานผิดปกติ พิมไม่ได้ 2021-02-15 2021-02-15 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วรรณา บัวขาว 2021-02-15 2021-02-15 ดำเนินการแล้ว
4989 Activate Office ห้องทันตกรรม 2021-02-15 2021-02-15 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) โนร๊ 2021-02-15 2021-02-15 ดำเนินการแล้ว
4988 update ehos 2021-02-13 2021-02-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-13 2021-02-13 ดำเนินการแล้ว
4987 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-02-13 2021-02-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-13 2021-02-13 ดำเนินการแล้ว
4986 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-02-13 2021-02-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-13 2021-02-13 ดำเนินการแล้ว
4985 ลงโปรแกรม Hosxp 2021-02-12 2021-02-12 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2021-02-13 2021-02-13 ดำเนินการแล้ว
4984 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-02-12 2021-02-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-12 2021-02-12 ดำเนินการแล้ว
4983 เพิ่มหัวข้อ LAB Form name ใน HOSxP 2021-02-12 2021-02-12 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-02-12 2021-02-12 ดำเนินการแล้ว
4982 ซ่อมเครื่อง pc หน่วยงานเซลวิทยา 2021-02-11 2021-02-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-11 2021-02-11 ดำเนินการแล้ว
4981 ติดตั้งโปรแกรม E-claim 2021-02-11 2021-02-11 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนิซง เฮ็งยามา 2021-02-11 2021-02-11 ดำเนินการแล้ว
4980 เดินสายแลนและติดตั้งเครื่องคอม ปรินท์ห้องจิตเวช 2021-02-11 2021-02-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-11 2021-02-11 ดำเนินการแล้ว
4979 ขอเพิ่มข้อมูลในรับบรายงานหลักของER 2021-02-10 2021-02-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) โสม มะดีเยาะ 2021-02-10 2021-02-11
4978 เมาท์ใช้งานไม่ได้ 2021-02-10 2021-02-10 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แอลนา มิหนา 2021-02-10 2021-02-10 ดำเนินการแล้ว
4977 ปริ้นใบนัดไม่ได้ 2021-02-10 2021-02-10 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุไรยา สามอ 2021-02-10 2021-02-10 ดำเนินการแล้ว
4976 ห้องแลปฃเมาส์เสีย 2021-02-09 2021-02-09 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี 2021-02-09 2021-02-09 ดำเนินการแล้ว
4975 สั่งLabล่วงหน้าแล้ว ห้องLabหาLabไม่เจอในวันที่คนไข้มารับบบริการ 2021-02-09 2021-02-09 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2021-02-09 2021-02-09 ดำเนินการแล้ว
4974 เพิ่มห้วข้อ Form name ในระบบ HOS xP 2021-02-09 2021-02-09 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-02-09 2021-02-09 ดำเนินการแล้ว
4973 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-02-08 2021-02-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-08 2021-02-08 ดำเนินการแล้ว
4972 ติดตั้งคอมฯ ห้องคลอด 2021-02-08 2021-02-08 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2021-02-08 2021-02-08 ดำเนินการแล้ว
4971 ลงชื่อเข้าใช้งาน HDC ผ่าน smart card ไม่ได้ 2021-02-08 2021-02-08 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2021-02-08 2021-02-08 ดำเนินการแล้ว
4970 ลงชื่อเข้าใช้งาน HDC ผ่าน smart card ไม่ได้ 2021-02-08 2021-02-08 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2021-02-08 2021-02-08 ดำเนินการแล้ว
4969 Computer ทำงานกระตุก/ delay 2021-02-08 2021-02-08 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2021-02-08 2021-02-08 ดำเนินการแล้ว
4968 เครื่องปริ้นซืเสีย 2021-02-07 2021-02-07 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2021-02-08 2021-02-08 ดำเนินการแล้ว
4967 upgrage hosxp ให้รองรับการฉีดวัคซีน covid19 2021-02-06 2021-02-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-06 2021-02-06 ดำเนินการแล้ว
4966 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-02-05 2021-02-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-05 2021-02-05 ดำเนินการแล้ว
4965 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-02-05 2021-02-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-05 2021-02-05 ดำเนินการแล้ว
4964 เข้าระบบแจ้งเกิดไมได้ 2021-02-05 2021-02-05 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สา 2021-02-05 2021-02-05 ดำเนินการแล้ว
4963 จอคอมพิวเตอร์มีปัญหา 2021-02-05 2021-02-05 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัรัยม พุ่มดอกไม้ 2021-02-05 2021-02-05 ดำเนินการแล้ว
4962 ขอรายงานจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการนวด/ประคบ/อบไอน้ำ/พอกตา/พอกเข่า/นวดและประคบ/รับยา แยกตามสิทธิ์ วัน 2021-02-04 2021-02-04 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2021-02-12 2021-02-14 ดำเนินการแล้ว
4961 เครื่องคอมฯ ขัดข้อง 2021-02-04 2021-02-04 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ 2021-02-04 2021-02-04 กำลังดำเนินการ
4959 ติดตั้งเครื่องปริ้นrabies 2021-02-04 2021-02-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2021-02-04 2021-02-04 ดำเนินการแล้ว
4958 Labที่นัดล่วงหน้าไม่มา 2021-02-04 2021-02-04 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2021-02-05 2021-02-05 ดำเนินการแล้ว
4957 เข้าใช้งานดรักแคตาลอกไม่ได้ 2021-02-03 2021-02-03 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2021-02-04 2021-02-04 ดำเนินการแล้ว
4956 resysn Vn hosxp 2021-02-03 2021-02-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-03 2021-02-03 ดำเนินการแล้ว
4955 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2021-02-03 2021-02-03 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-03 2021-02-03 ดำเนินการแล้ว
4954 โปรมDrug งานคลังคีย์เบิกไม่ได้ 2021-02-03 2021-02-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสรีตา สนิ 2021-02-03 2021-02-03 ดำเนินการแล้ว
4953 เปิดคอมไม่ได้ 2021-02-03 2021-02-03 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กะย๊ะ แขวงบู 2021-02-03 2021-02-03 ดำเนินการแล้ว
4952 โอนข้อมูล patien to person 2021-02-02 2021-02-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4951 update lablink hosxp 2021-02-02 2021-02-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4950 ส่งออกไฟล์ดรัก ให้ รพ.สต.ไม่ได้ 2021-02-02 2021-02-02 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2021-02-10 2021-02-10 ดำเนินการแล้ว
4949 สำรองข้อมูลดรักดาต้าไม่ได้ 2021-02-02 2021-02-02 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4948 สั่งปริ้นฉลากยาและปริ้นA4ไม่ได้ 2021-02-02 2021-02-02 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4947 เครื่อง print พริ้นใบสั่งยาไม่ได้ 2021-02-02 2021-02-02 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4946 นัดล่วงหน้าสั่งแลปในระบบHosXP 2021-02-02 2021-02-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4945 ย้ายเครื่องพิมพ์เข้าไปไว้ห้องทำงาน 2021-02-02 2021-02-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4944 ข้อมูล ANC Error ในผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด และมีการสั่งแล็ปล่วงหน้า 2021-02-02 2021-02-02 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4943 ช่วยเก็บสาย server wifi ห้องทำงานในห้องยา 2021-02-02 2021-02-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4942 รวม hn ผู้ป่วยทีมีชื่อซ้ำ pcu มะกรูด 2021-02-02 2021-02-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4941 เครื่องคอมใช้ไม่ได้ 2021-02-02 2021-02-02 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-02-02 2021-02-02 ดำเนินการแล้ว
4940 ซ่อมโนตบุค จนท.รพ 2021-02-01 2021-02-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-02-01 2021-02-01 ดำเนินการแล้ว
4939 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc แฟ้ม specialpp 2021-02-01 2021-02-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-02-01 2021-02-01 ดำเนินการแล้ว
4938 เครื่องปริ้นท์ไม่ปริ้นท์ 2021-02-01 2021-02-01 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2021-02-01 2021-02-01 ดำเนินการแล้ว
4937 เช็คเครื่องคอม,เมาส์ค้างโหลดช้า (งานการเงิน) 2021-02-01 2021-02-01 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรมล จีนเอียด 2021-02-01 2021-02-01 ดำเนินการแล้ว
4936 แจ้งซ่อมเครื่องปริ้นตึกสงฆ์ 2021-02-01 2021-02-01 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2021-02-01 2021-02-01 ดำเนินการแล้ว