ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
3573 วินโดว์คอมพิวเตอร์หมดอายุ 2019-08-20 2019-08-20 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-20 2019-08-20 ดำเนินการแล้ว
3572 แพทย์พิมพ์ยา Phenobarb. ไม่ได้ 2019-08-19 2019-08-19 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
3571 ขอรายงานนวดประคบสมุนไพร 1 ตค.61-30 มิย.62 2019-08-16 2019-08-16 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรไอนี (บัญชี) 2019-08-16 2019-08-16 ดำเนินการแล้ว
3570 เปิด chrom ไม่ได้ 2019-08-16 2019-08-16 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นันทิกานต์ หวังจิ 2019-08-16 2019-08-16 ดำเนินการแล้ว
3569 pcu สติกเกอร์ยาปรินไม่ออก 2019-08-16 2019-08-16 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หมัดบาดาวี 2019-08-16 2019-08-16 ดำเนินการแล้ว
3568 คอมห้องเวชกรรมแฮงค์ 2019-08-15 2019-08-15 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-08-15 2019-08-15 ดำเนินการแล้ว
3567 ขอรายงานจำนวนผู้มาใช้บริการนวด และมูลค่าเงินกี่บาท 2019-08-14 2019-08-14 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-15 2019-08-15 ดำเนินการแล้ว
3566 ขอรายงานมูลค่าของผู้มาใช้บริการแพทย์แผนไทยนอกเหนือจากรหัสU508 2019-08-14 2019-08-14 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-15 2019-08-15 ดำเนินการแล้ว
3565 ขอรายงานที่วินิจฉัยด้วยU508 เม.ย.-มิ.ย.62 2019-08-14 2019-08-14 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-15 2019-08-15 ดำเนินการแล้ว
3564 backup ฐานข้อมูล hosxp 2019-08-13 2019-08-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-08-13 2019-08-13 ดำเนินการแล้ว
3563 เครื่องคอมเข้าnetไม่ได้ 2019-08-13 2019-08-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2019-08-13 2019-08-13 ดำเนินการแล้ว
3562 ช่วยลงโปรแกรม คลังเลือด 2019-08-13 2019-08-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
3561 ช่วยลงโปรแกรม RDU9 2019-08-13 2019-08-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2019-08-13 2019-08-13 ดำเนินการแล้ว
3560 ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องคลอด 2019-08-13 2019-08-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-08-13 2019-08-13 ดำเนินการแล้ว
3559 คอมพิวเตอร์ห้องตรวจ4 เปิดไม่ได้ 2019-08-13 2019-08-13 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2019-08-13 2019-08-13 ดำเนินการแล้ว
3558 แพทย์คีย์ยาที่ ผป แพ้ได้ ***แก้ของห้องยาไม่ใช่ICค่ะ 2019-08-09 2019-08-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี
3556 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด 2019-08-09 2019-08-09 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-09 2019-08-09 ดำเนินการแล้ว
3555 โปรแกรม Refer เข้าระบบไม่ได้ 2019-08-08 2019-08-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2019-08-08 2019-08-08 ดำเนินการแล้ว
3554 โปรแกมลงทะเบียนแจ้งเกิด 2019-08-07 2019-08-07 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สาลิตา 2019-08-07 2019-08-07 ดำเนินการแล้ว
3553 คอมพิวเตอร์ห้องจิตเวชขึ้นบลูสกรีน 2019-08-07 2019-08-07 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-08-07 2019-08-07 ดำเนินการแล้ว
3552 บราวเซอรหมุนเข้าหน้าเว็บไม่ได้ 2019-08-06 2019-08-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-08-06 2019-08-06 ดำเนินการแล้ว
3551 ป็อบอัพยูทูบขึ้นให้คลิกคล้ายไวรัส 2019-08-06 2019-08-06 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-06 2019-08-06 ดำเนินการแล้ว
3550 คอมพิวเตอร์ 2019-08-05 2019-08-05 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2019-08-05 2019-08-05 ดำเนินการแล้ว
3549 เครื่องปริ้นไม่ทำงาน 2019-08-05 2019-08-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัสมี อาตมาตร 2019-08-05 2019-08-05 ดำเนินการแล้ว
3548 เครื่อง print สั่งพิมพ์ไม่ได้ 2019-08-05 2019-08-05 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2019-08-05 2019-08-05 ดำเนินการแล้ว
3547 update lablink 2019-08-02 2019-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3546 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2019-08-02 2019-08-02 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สวนีย์ ทองชัย 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3545 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ใช้งานไม่ได้ ห้อง LAB 2019-08-02 2019-08-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3544 ฉลากยา auto ไม่ออก 2019-08-02 2019-08-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3543 พิมพ์ยาผู้ป่วยในบันทึกแล้วฉลากยาไม่ออก 2019-08-02 2019-08-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3541 สั่งพิมพ์ sticker ยาจากเครื่องอื่นๆไม่ออกทุกเครื่อง 2019-08-02 2019-08-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3540 ลงทะเบียนแจ้งเกิดไม่ได้ 2019-08-02 2019-08-02 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2019-08-02 2019-08-02 ดำเนินการแล้ว
3539 ขอรายการยาของผู้ป่วยแพ้ยา 2019-08-02 2019-08-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไลลา มะลี 2019-08-05 2019-08-05 ดำเนินการแล้ว
3538 ขอรหัสใช้งานระบบสารสนเทส(hosxp,internet) 2019-08-01 2019-08-01 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรี แวอาแซ 2019-08-01 2019-08-01 ดำเนินการแล้ว
3537 update ehos 2019-08-01 2019-08-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-08-01 2019-08-01 ดำเนินการแล้ว
3536 เพิ่มชื่อผู้ให้บริการนวด 2019-08-01 2019-08-01 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-08-01 2019-08-01 ดำเนินการแล้ว
3535 ไม่สามารถเข้าnetได้ 2019-08-01 2019-08-01 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2019-08-01 2019-08-01 ดำเนินการแล้ว
3534 โคมไฟส่องเย็บแผลเสีย ไฟไม่ติด 2019-08-01 2019-08-01 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สมใจ พรหมบุตร
3533 backup ฐานข้อมูล hosxp_pcu 2019-07-31 2019-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-31 2019-07-31 ดำเนินการแล้ว
3532 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2019-07-31 2019-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-31 2019-07-31 ดำเนินการแล้ว
3531 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2019-07-31 2019-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-31 2019-07-31 ดำเนินการแล้ว
3530 สั่งprintไม่ได้ 2019-07-31 2019-07-31 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2019-07-31 2019-07-31 ดำเนินการแล้ว
3529 ล้างเครื่องคอมลงวินโดว์10 OPD 2019-07-30 2019-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-30 2019-07-30 ดำเนินการแล้ว
3528 ซ่อมอ่างล้างมือ 2019-07-30 2019-07-30 35 : NCD งานซ่อมบำรุง รพ. เด่นเดือน
3527 เครื่องคอม จุดซักประวัติไม่ติด ต้องการใช้ด่วน 2019-07-30 2019-07-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2019-07-30 2019-07-30 ดำเนินการแล้ว
3526 ิbackup ความเสี่ยง จองห้องประชุม 2019-07-28 2019-07-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-28 2019-07-28 ดำเนินการแล้ว
3525 ปริ้น summary ไม่ได้ 2019-07-26 2019-07-26 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) โสรญา ยศอักษร 2019-07-26 2019-07-26 ดำเนินการแล้ว
3524 เข้า net ไม่ได้ 2019-07-25 2019-07-25 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อุดมพร บุญพรหม 2019-07-25 2019-07-25 ดำเนินการแล้ว
3523 คอมห้องบันทึกโปรแกรมฮอสค้าง 2019-07-25 2019-07-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี 2019-07-25 2019-07-25 ดำเนินการแล้ว
3522 ช่วยออกแบบฟอร์มใบจัดยาผู้ป่วยใน 2019-07-25 2019-07-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์
3521 ลงทะเบียนคลอด สปสช ไม่ได้ 2019-07-25 2019-07-25 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ลัดดาวัลย์ ยอดนุ้ย 2019-07-25 2019-07-25 ดำเนินการแล้ว
3519 เครื่องคอม server ห้องยาเสีย ไม่สามรถปริ้นสติกเกอร์ยาได้ 2019-07-24 2019-07-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไลลา มะลี 2019-07-24 2019-07-24 ดำเนินการแล้ว
3518 lab ไม่ยืนยันไม่สามารถเก็บเงินได้ 2019-07-24 2019-07-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2019-07-24 2019-07-24 ดำเนินการแล้ว
3517 คอมพิวเตอร์ 2019-07-24 2019-07-24 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2019-07-24 2019-07-24 ดำเนินการแล้ว
3516 ไม่สามารถลงข้อมูลใน Hosxp ได้ 2019-07-23 2019-07-23 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2019-07-25 2019-07-25 ดำเนินการแล้ว
3514 ขอวิธีการตั้งค่าเพื่อปกปิด lab 2019-07-23 2019-07-23 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2019-07-23 2019-07-23 ดำเนินการแล้ว
3513 ขอวิธีดูผล lab สแกนจากที่อื่น 2019-07-23 2019-07-23 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2019-07-23 2019-07-23 ดำเนินการแล้ว
3512 เพิ่มข้อมูลวัคซีนใน DTP-HB-Hib ในระบบบัญชี 3 2019-07-23 2019-07-23 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2019-07-24 2019-07-24 ดำเนินการแล้ว
3511 backup ฐานข้อมูล hosxp 2019-07-22 2019-07-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-22 2019-07-22 ดำเนินการแล้ว
3510 แอร์ห้องทำงานไม่เย้น 2019-07-22 2019-07-22 38 : งานผู้สูงอายุ งานซ่อมบำรุง รพ. นางอมรรัตน์ แสงสุวรรณ์
3509 แก้sticker ยาให้ออกแต่รายการยาและวิธีกิน 2019-07-22 2019-07-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2019-07-22 2019-07-22 ดำเนินการแล้ว
3508 โรงครัวคอมหน้าจอดำ 2019-07-20 2019-07-20 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-20 2019-07-20 ดำเนินการแล้ว
3507 ไฟตกห้องแลปเปิดเครื่องคอมไม่ติด 2019-07-20 2019-07-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธาริณี 2019-07-20 2019-07-20 ดำเนินการแล้ว
3506 ตัวอักษรบนสติ๊กเกอร์ยาออกครึ่งท่อน 2019-07-19 2019-07-19 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไลลา มะลี 2019-07-19 2019-07-19 ดำเนินการแล้ว
3505 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2019-07-19 2019-07-19 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2019-07-19 2019-07-19 กำลังดำเนินการ
3503 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2019-07-19 2019-07-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-19 2019-07-19 ดำเนินการแล้ว
3502 ปริ้นสติ้กเกอร์แลปไม่ได้ 2019-07-19 2019-07-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-07-19 2019-07-19 ดำเนินการแล้ว
3501 เปิดเครื่องคอมไม่ได้ (UPS เสีย) 2019-07-18 2019-07-18 7 : ห้องจ่ายกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อุดมพร บุญพรหม 2019-07-19 2019-07-19 ดำเนินการแล้ว
3500 ปรินเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2019-07-18 2019-07-18 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุนิตา ยามา 2019-07-18 2019-07-18 ดำเนินการแล้ว
3499 ประชุม smart citty สสจ.ปัตตานี 2019-07-15 2019-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-15 2019-07-15 ดำเนินการแล้ว
3498 ช่วยเพิ่มวิธีใช้ยาในใบสรุปรายการยา 2019-07-15 2019-07-15 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2019-07-19 2019-07-22 ดำเนินการแล้ว
3497 โปรแกรม HosxP หายจาก Desktop เครื่อง sever 2019-07-15 2019-07-15 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอัยณี สอมะลี 2019-07-15 2019-07-15 ดำเนินการแล้ว
3496 คอมพิวเตอร์เสียเปิดใช้งานไม่ได้ 2019-07-15 2019-07-15 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2019-07-15 2019-07-15 ดำเนินการแล้ว
3495 ซ่อมคอมเวชกรรม 2019-07-14 2019-07-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-14 2019-07-14 ดำเนินการแล้ว
3494 สร้างแผนที่เส้นทางโรงพยาบาล 2019-07-14 2019-07-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-14 2019-07-14 ดำเนินการแล้ว
3493 ประชุมต้อนรับองคมนตรี 2019-07-12 2019-07-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2019-07-12 2019-07-12 ดำเนินการแล้ว
3492 เครื่องคอม server ห้องยาดับเองกลายเป็นหน้าจอสีน้ำเงิน 2019-07-12 2019-07-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-07-13 2019-07-19 ดำเนินการแล้ว
3491 หน้า Desktop ขึ้นสัญลักษณ์ Icon ที่ใช้งานยาก คะ 2019-07-12 2019-07-12 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวรส รัตนไพบูลย์ 2019-07-12 2019-07-12 ดำเนินการแล้ว
3490 เปิดเครื่องคอมฯไม่ได้ 2019-07-12 2019-07-12 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุไรยา สามอ 2019-07-12 2019-07-12 ดำเนินการแล้ว
3489 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2019-07-11 2019-07-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-11 2019-07-11 ดำเนินการแล้ว
3488 เครื่องคมห้องตรวจ 3 เปิดไม่ติด ต้องการใช้ด่วน 2019-07-11 2019-07-11 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม
3487 เครื่องคมห้องตรวจ 3 เปิดไม่ติด ต้องการใช้ด่วน 2019-07-11 2019-07-11 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม
3486 แก้ไขระบบประมวลผล ehos 2019-07-10 2019-07-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-10 2019-07-10 ดำเนินการแล้ว
3485 ประชุมติดตามระบบ ehos สสจ.ปัตตานี 2019-07-09 2019-07-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-09 2019-07-09 ดำเนินการแล้ว
3484 backup ฐานข้อมูล hosxp 2019-07-08 2019-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-08 2019-07-08 ดำเนินการแล้ว
3483 ลงโปรแกรม e-claim ห้อง COCC 2019-07-08 2019-07-08 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-08 2019-07-08 ดำเนินการแล้ว
3482 แก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต รพ 2019-07-08 2019-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-07-08 2019-07-08 ดำเนินการแล้ว
3481 เครื่องพ่นยาเสีย 2019-07-08 2019-07-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานซ่อมบำรุง รพ. รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ
3480 print สติ๊กเกอรไม่ได้ 2019-07-08 2019-07-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ กำลังดำเนินการ
3479 print ไม่ได้ COC 2019-07-08 2019-07-08 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2019-07-08 2019-07-08 ดำเนินการแล้ว
3478 print สติ๊กเกอรไม่ได้ PCU มะกรูด 2019-07-08 2019-07-08 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กำลังดำเนินการ
3477 ซ่อมไวไฟห้อง ER 2019-07-08 2019-07-08 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-07-08 2019-07-08 ดำเนินการแล้ว
3476 เครื่องปริ้นไม่ออก 2019-07-08 2019-07-08 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2019-07-08 2019-07-08 ดำเนินการแล้ว
3475 ตัดต่อวิดีโอ 2019-07-07 2019-07-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดำเนินการแล้ว
3474 เครืองปรินสติกเกอร์ปรินเว้นช่อง 2019-07-06 2019-07-06 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2019-07-07 2019-07-07 ดำเนินการแล้ว
3473 เครืองปรินสติกเกอร์ปรินเว้นช่อง 2019-07-06 2019-07-06 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2019-07-07 2019-07-07 ดำเนินการแล้ว
3472 เครื่องคอม server ห้องยาดับเองกลายเป็นหน้าจอสีน้ำเงิน 2019-07-06 2019-07-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-07-07 2019-07-07 ดำเนินการแล้ว
3471 ฉลากยาที่พิมพ์จากเครื่องช่องจ่ายยา1 , 2 , ER ออกซ้ำ 2 รอบติดกัน 2019-07-06 2019-07-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-07-07 2019-07-07 กำลังดำเนินการ
3470 บันทึก ข้อมูล กัน ใน 506 ไม่ได้ 2019-07-05 2019-07-05 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2019-07-05 2019-07-05 ดำเนินการแล้ว
3469 คอมพิวเตอร์ 2019-07-05 2019-07-05 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) lสุธิดา 2019-07-05 2019-07-05 ดำเนินการแล้ว