ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5694 ติดตั้งเครื่องพิมพ์หน่วยงาน PCU มะกรูด 2021-12-08 2021-12-08 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5693 ระบบแจ้งเกิดไม่อ่านการ์ด 2021-12-08 2021-12-08 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5692 ตั้งค่าระบบ HRMS ข้อมูล Dataset 2021-12-08 2021-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5691 แก้ไขโปรแกรม ThaiRDU ส่งออกไม่ได้ 2021-12-08 2021-12-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5690 สรุปยอดฉีดวัคซีน SV+AZ ยังไม่บู๊ต 2021-12-08 2021-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5689 Update HIS Gateway 2021-12-08 2021-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5688 ซ่อมวงจรปิดห้องยา 2021-12-07 2021-12-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-07 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว
5687 ติดตั้งโปรแกรมMy covid 2021-12-08 2021-12-08 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิซง เฮ็งยามา 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5686 แก้ไขรายงาน ER HOSXP 2021-12-07 2021-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-07 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว
5685 ปริ้นสติ๊กเกอร์วัคซีน 2021-12-06 2021-12-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว
5684 สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด 2021-12-06 2021-12-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว
5683 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ARI 2021-12-06 2021-12-06 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว
5682 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-06 2021-12-06 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว
5681 เครื่องคอมเสีย 2021-12-07 2021-12-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2021-12-07 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว
5680 ไม่สามารถปริ้นผลจากโปรมแกรม pap smear ได้ 2021-12-07 2021-12-07 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ จันโอ๊ะ 2021-12-07 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว
5679 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-12-07 2021-12-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-12-07 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว
5678 เครื่อง print เสีย 2021-12-06 2021-12-06 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-12-07 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว
5676 resync VN hosxp 2021-12-05 2021-12-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-05 2021-12-05 ดำเนินการแล้ว
5675 update lab link hosxp 2021-12-05 2021-12-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-05 2021-12-05 ดำเนินการแล้ว
5674 โอนข้อมูล patien to person 2021-12-04 2021-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-04 2021-12-04 ดำเนินการแล้ว
5673 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เวชกรรม 2021-12-04 2021-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-04 2021-12-04 ดำเนินการแล้ว
5672 ทดสอบระบบ Happy MOPH 2021-12-02 2021-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5671 ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรม H4U 2021-12-02 2021-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5670 ตรวจเช็คห้อง sever 2021-12-03 2021-12-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5669 ตรวจเช็คห้อง sever 2021-12-02 2021-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5668 ตรวจเช็คห้อง sever 2021-12-01 2021-12-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5667 แก้ไขรายงานเรียกเก็บ 2021-12-03 2021-12-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพร แก้วแสงอ่อน 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5666 ปริ้นสติกเกอร์วัคซีน 2021-11-30 2021-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5665 เพิ่มข้อมูล Lab Cattalog 2021-12-02 2021-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5664 แก้ไขโปรแกรมพิมพ์เช็ค 2021-12-02 2021-12-02 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5663 แก้ไขโปรแกรมพัสดุ 2021-12-03 2021-12-03 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5662 ดึงรายงานผู้ป่วยส่ง Refer 2021-12-03 2021-12-03 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5661 ดึงรายงานผู้มาใช้บริการ ER 2021-12-03 2021-12-03 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5660 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 2021-12-03 2021-12-03 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5659 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-03 2021-12-03 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5658 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 2021-12-01 2021-12-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-01 2021-12-01 ดำเนินการแล้ว
5657 ติดตั้ง Conferrent 2021-12-03 2021-12-03 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5656 ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย รพ.สนาม 2021-12-03 2021-12-03 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพร แก้วแสงอ่อน 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5655 เชื่อมคอมพิวเตอร์กับ TV 2021-12-03 2021-12-03 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5654 ติดตั้ง Conferrent 2021-11-30 2021-11-30 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-11-01 2021-12-01 ดำเนินการแล้ว
5653 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-03 2021-12-03 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5652 สแกนผล LAB ไม่ได้ 2021-12-03 2021-12-03 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธาริณี แวหะมะ 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5651 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-02 2021-12-02 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5650 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-02 2021-12-02 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5649 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-02 2021-12-02 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5648 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-02 2021-12-02 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5647 โปรแกรม ThaiRDU ส่ง Export ไฟล์ ไม่ได้ 2021-12-03 2021-12-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2021-12-08 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว
5646 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-12-03 2021-12-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5645 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-12-03 2021-12-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5644 ประชุม HAIT 2021-12-01 2021-12-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-01 2021-12-01 ดำเนินการแล้ว
5643 ทดสอบ Query ข้อมูลสำหรับ Co-Lab 2021-11-30 2021-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5642 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ pcu มะกรูด 2021-12-02 2021-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5641 ไม่สามารถปริ้นงานได้ 2021-12-02 2021-12-02 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5640 สั่งprint ไม่ได้ 2021-12-02 2021-12-02 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อุดมพร บุญพรหม 2021-12-03 2021-12-03 ดำเนินการแล้ว
5639 เครื่องปริ้นห้องหมอหมาดใช้งานไม่ได้ 2021-12-01 2021-12-01 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา 2021-12-01 2021-12-01 ดำเนินการแล้ว
5638 คอมพวเตอร์ค้าง 2021-12-01 2021-12-01 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-12-01 2021-12-01 ดำเนินการแล้ว
5637 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-11-30 2021-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5636 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-11-30 2021-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5635 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2021-11-30 2021-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5634 คอมเปิดไม่ได้ 2021-11-30 2021-11-30 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2021-12-02 2021-12-02 ดำเนินการแล้ว
5633 HOS xp 2021-11-30 2021-11-30 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5632 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-11-30 2021-11-30 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5631 ระบบแจ้งเกิดใช้งานไม่ได้ 2021-11-30 2021-11-30 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางกนก สังข์ทอง 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5627 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2021-11-30 2021-11-30 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5626 ระบบแจ้งเกิดเข้าไม่ได้ 2021-11-29 2021-11-29 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิราทิพย์ วิชัยโย 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5625 จอคอมมีปัญหา 2021-11-29 2021-11-29 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2021-11-30 2021-11-30 ดำเนินการแล้ว
5624 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-11-27 2021-11-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-27 2021-11-27 ดำเนินการแล้ว
5623 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-11-27 2021-11-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-27 2021-11-27 ดำเนินการแล้ว
5622 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดติดตั้ง 2021-11-26 2021-11-26 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-11-27 2021-11-27 ดำเนินการแล้ว
5621 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครื่องปริ้นลงโปรแกรมเช็ค 2021-11-26 2021-11-26 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นส. มัสยา เหมสนิท 2021-11-26 2021-11-26 ดำเนินการแล้ว
5620 ขอรายงานแพ้วัคซีน covid ผ่าน moph 2021-11-25 2021-11-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2021-11-26 2021-11-26 ดำเนินการแล้ว
5619 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-11-24 2021-11-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-24 2021-11-24 ดำเนินการแล้ว
5618 ปรินstickerใช้งานไม่ได้ ARI 2021-11-24 2021-11-24 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตราเพชรนุ้ย 2021-11-24 2021-11-24 ดำเนินการแล้ว
5617 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดไม่ทำงาน 2021-11-24 2021-11-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-11-26 2021-11-26 ดำเนินการแล้ว
5616 คอมมีปัญหา 2021-11-23 2021-11-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-11-23 2021-11-23 ดำเนินการแล้ว
5615 ระบบคอมพิวเตอร์ค้าง 2021-11-23 2021-11-23 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-11-23 2021-11-23 ดำเนินการแล้ว
5614 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-11-20 2021-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-20 2021-11-20 ดำเนินการแล้ว
5613 ติดตั้ง wifi ชั้น 1 2021-11-20 2021-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-20 2021-11-20 ดำเนินการแล้ว
5612 ติดตั้งเครื่องปรินทร์ 2021-11-20 2021-11-20 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา แสงมณี 2021-11-20 2021-11-20 ดำเนินการแล้ว
5610 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-11-19 2021-11-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-19 2021-11-19 ดำเนินการแล้ว
5609 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-11-19 2021-11-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-19 2021-11-19 ดำเนินการแล้ว
5608 ปรินsticker ไม่ออก 2021-11-18 2021-11-18 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นงเยาว์ ตันติวุฒิ 2021-11-11 2021-11-18 ดำเนินการแล้ว
5607 เดินสาย lan ห้องประชุมลงทะเบียนวัคซีนcovid19 2021-11-18 2021-11-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-18 2021-11-18 ดำเนินการแล้ว
5606 ็Hos xp เวอ์ชั่นเก่า เข้า vosit ไม่ได้ 2021-11-17 2021-11-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2021-11-17 2021-11-17 ดำเนินการแล้ว
5605 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-11-16 2021-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-16 2021-11-16 ดำเนินการแล้ว
5604 ติดตั้งเครื่อง printer 2021-11-16 2021-11-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ จันโอ๊ะ 2021-11-16 2021-11-16 ดำเนินการแล้ว
5603 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2021-11-16 2021-11-16 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2021-11-16 2021-11-16 ดำเนินการแล้ว
5602 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc ปี 64 2021-11-15 2021-11-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-15 2021-11-15 ดำเนินการแล้ว
5601 ย้ายโปรแกรมมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)ไปลงเครื่องใหม่ 2021-11-15 2021-11-15 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-11-15 2021-11-15 ดำเนินการแล้ว
5600 เครื่องปริ้น 2021-11-15 2021-11-15 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-11-15 2021-11-15 ดำเนินการแล้ว
5599 เพิ่มเตียง ชวนชม 2021-11-13 2021-11-13 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล 2021-11-15 2021-11-15 ดำเนินการแล้ว
5598 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-11-13 2021-11-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-13 2021-11-13 ดำเนินการแล้ว
5597 backup ฐานข้อมูล hosxp เครื่อง slave 2021-11-13 2021-11-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-13 2021-11-13 ดำเนินการแล้ว
5596 จัดระเบียบสายคอมและอุปกรณ์ต่อพ่วงห้องแลป 2021-11-12 2021-11-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-11-12 2021-11-12 ดำเนินการแล้ว
5595 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-11-12 2021-11-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-12 2021-11-12 ดำเนินการแล้ว
5594 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-11-12 2021-11-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-12 2021-11-12 ดำเนินการแล้ว
5593 update lab link hosxp 2021-11-11 2021-11-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-11 2021-11-11 ดำเนินการแล้ว
5592 resysn Vn hosxp 2021-11-11 2021-11-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-11-11 2021-11-11 ดำเนินการแล้ว
5591 เดินสายแลนหน่วยงาน COC 2021-11-11 2021-11-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-11-11 2021-11-11 ดำเนินการแล้ว
5590 เครื่องคอมพิวเตอร์จุด ARI เสีย 2021-11-11 2021-11-11 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตราเพชรนุ้ย 2021-11-11 2021-11-11 ดำเนินการแล้ว