ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง วันที่ 27-เมษายน -2565

ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง เดือน เมษายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 windows license หมดอายุ
สุทธิรักษ์ มณีรัตน์
ติดตั้งโปรแกรมในเครื่องโน๊ตบุ๊คใหม่
สนธยา แก้วอ่อน
ขอข้อมูลผู้ป่วย covid-19 60 ขึ้นไปที่ได้รับ xray
วิภารัตน์ กาญจนเพชร
ขอข้อมูลผู้ป่วยยาเสตติดที่ได้รับ xray
วิภารัตน์ กาญจนเพชร
ปริ้นเตอร์มีปัญหา
อัญชลี
เครื่อง print ใช้ไม่ได้
อมรรัตน์ สีสุข
update lab link hosxp
ตารมีซี เจะแว
resync VN hosxp
ตารมีซี เจะแว
 update ฐานข้อมูล hosxp v.65.3.31
ตารมีซี เจะแว
โอนข้อมูล patien to person
ตารมีซี เจะแว
 เปลี่ยนปรินท์เตอร COC
มูหัมมัดสุขรี
แก้ไขสติกเกอร์ยาไม่ออก ออโต้หน่วยงาน ER
มูหัมมัดสุขรี
 backup ฐานข้อมูล hosxp
ตารมีซี เจะแว
ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim
ตารมีซี เจะแว
แก้ไขโปรแกรม Excel หน่วยงานชั้น 1
มูหัมมัดสุขรี
  1
2
3
4
 windows license หมดอายุ
สุทธิรักษ์ มณีรัตน์

5
6
7
8
9
10
11
 เข้าโปรแกรม Hos-XP ไม่ได้
ปิยะนุทร์ สุวรรณกุล

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 HOsXp หายจากหน้อจอ
อมรรัตน์ สีสุข

26
27
28
29
30