ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง วันที่ 25-พฤษภาคม -2565

ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง เดือน พฤษภาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2 3 4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้
จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์

18
19
20
21
22
23
 ปิด user hosxp กรณีเจ้าหน้าที่ลาออก
ตารมีซี เจะแว

 คอมพิวเตอร์ใช้ hosxp ไม่ได้
ประพันธ์ จิตต์อารีย์

24
25
26
27
28
29
30
31