ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง วันที่ 8-ธันวาคม -2564

ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง เดือน ธันวาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 สั่งprint ไม่ได้
อุดมพร บุญพรหม
ไม่สามารถปริ้นงานได้
มัสวานี สามะ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ pcu มะกรูด
ตารมีซี เจะแว
ปริ้นไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์
ปริ้นไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์
ปริ้นไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์
ปริ้นไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์
แก้ไขโปรแกรมพิมพ์เช็ค
วีรพล พงศ์รัตน์
เพิ่มข้อมูล Lab Cattalog
วีรพล พงศ์รัตน์
ตรวจเช็คห้อง sever
วีรพล พงศ์รัตน์
ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรม H4U
วีรพล พงศ์รัตน์
ทดสอบระบบ Happy MOPH
วีรพล พงศ์รัตน์
 คอมพวเตอร์ค้าง
นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ
เครื่องปริ้นห้องหมอหมาดใช้งานไม่ได้
รัชยา
ประชุม HAIT
วีรพล พงศ์รัตน์
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์
ตรวจเช็คห้อง sever
วีรพล พงศ์รัตน์
  1
2
 สั่งprint ไม่ได้
อุดมพร บุญพรหม

 ไม่สามารถปริ้นงานได้
มัสวานี สามะ

 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ pcu มะกรูด
ตารมีซี เจะแว

 ปริ้นไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์

3
 backup ฐานข้อมูล hosxp
ตารมีซี เจะแว

 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim
ตารมีซี เจะแว

 โปรแกรม ThaiRDU ส่ง Export ไฟล์ ไม่ได้
กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์

 สแกนผล LAB ไม่ได้
ธาริณี แวหะมะ

 ปริ้นไม่ได้
วีรพล พงศ์รัตน์

 เชื่อมคอมพิวเตอร์กับ TV
วีรพล พงศ์รัตน์

 ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย รพ.สนาม
นพร แก้วแสงอ่อน

4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31