ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง วันที่ 25-กันยายน -2565

ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง เดือน กันยายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 โอนข้อมูล patien to person
ตารมีซี เจะแว
resync VN hosxp
ตารมีซี เจะแว
 เครื่องปริ้นไม่ออก
กชกนกพรรณ จันทคุตโต
สอนการดูผล ct scanผ่าน hosxp ER
ตารมีซี เจะแว
ติดตั้งโปรแกม easy report และสอนการใช้งาน
ฮีดาย๊ะ ปูเตะ
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดชั้น1
ซิดิก
 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้
หทัยทิพย์ แก้วขอมดี
เครื่องคอมพิวเตอรืดับ
อัญชลี
เปลี่ยนภาษาในคอม
นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ
เปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ hosxp ห้อง ct
ตารมีซี เจะแว
แก้ไขและเพิ่มรายงาน ATK hosxp
ฮีดาย๊ะ ปูเตะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ARIใข้งานไม่ได้
หทัยทิพย์ แก้วขอมดี
เปลี่ยนหัวสายแลน ARI
ซิดิก
จัดรายงานความเสี่ยง Hrms report
มูหัมมัดสุขรี
แก้ไขรายงาน โปรแกรมจัดซื้อพัสดุ
ตารมีซี เจะแว
defragment OPD
ซิดิก
  1
 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้
หทัยทิพย์ แก้วขอมดี

 เครื่องคอมพิวเตอรืดับ
อัญชลี

 เปลี่ยนภาษาในคอม
นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ

2
3
4
5
 อัพโหลด สขร.เดือนสิงหาคม 2565
มูหัมมัดสุขรี

6
7
 sticker auto เครื่องแพทย์ที่ERไม่ทำงานในช่วงเวรบ่ายมา 2 วันติด
นิชนิภา มะลี

8
9
10
11
12
13
14
15
 ลงโปรแกรม
นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230

 ติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อมูล
นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 27 28 29 30