ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6342 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / 1-
6341 ลบ admit an 650003222 2022-05-27 2022-05-27 22 : ชั้น 4 นางสาวนงเยาว์ ตันติวุฒิ 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / 1-
6340 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2022-05-26 2022-05-26 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / -1
6339 เข้าระบบประชุม facebook live โภชนาการ 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / -1
6338 บันทึกเลขครุภัณฑ์คอมฯและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / -1
6337 สอนดูระบบคนไข้นัดตามเวลา คลีนิกสานฝัน 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / -1
6336 เดินสายแลนห้องประชุมโพธิ์แก้ว 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / -1
6335 เชื่อมต่อเครื่องปรินท์หน่วยงานจิตเวช 2022-05-26 2022-05-26 31 : งานสุขภาพจิต มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / 1
6334 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2022-05-25 2022-05-25 3 : งานผู้ป่วยนอก อัญชลี 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
6333 เครื่องprintสติกเกอร์ใข้งานไม่ได้ 2022-05-25 2022-05-25 3 : งานผู้ป่วยนอก เนาวรัตน์ สาคริรทร์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว / 1
6332 เครื่องปรินเปิดไม่ติด 2022-05-25 2022-05-25 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว / 1
6331 ติดตั้งโปรแกรม NAP plus 2022-05-24 2022-05-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ปริณุต สุไลมาน 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-25 ดำเนินการแล้ว / 1
6330 ติดตั้งเครื่องปริ้นห้องยา 2022-05-24 2022-05-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-24 ดำเนินการแล้ว / 1
6329 สติกเกอร์จากที่อื่นมาไหลเครื่องปริ้นที่ห้องยา 2022-05-24 2022-05-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม จันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-24 ดำเนินการแล้ว / 1
6328 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยาใช้งานไม่ได้ 2022-05-24 2022-05-24 10 : งานการแพทย์แผนไทย วิชยา ไชยแก้ว 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-05-24 ดำเนินการแล้ว / 1
6327 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-05-23 2022-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
6326 เครื่องปริ้น 2022-05-23 2022-05-23 3 : งานผู้ป่วยนอก กนกพร ช่วยบำรุง 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-05-23 ดำเนินการแล้ว / 1
6325 ประชุมzoom reac งานวัยรุ่น 2022-05-23 2022-05-23 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน : /
6324 ประชุมzoom เตรียมพร้อม reac 2022-05-23 2022-05-23 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน : /
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6