ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5694 ติดตั้งเครื่องพิมพ์หน่วยงาน PCU มะกรูด 2021-12-08 2021-12-08 26 : pcu มะกรูด มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5693 ระบบแจ้งเกิดไม่อ่านการ์ด 2021-12-08 2021-12-08 5 : ชั้น1 มูหัมมัดสุขรี 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5692 ตั้งค่าระบบ HRMS ข้อมูล Dataset 2021-12-08 2021-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5691 แก้ไขโปรแกรม ThaiRDU ส่งออกไม่ได้ 2021-12-08 2021-12-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5690 สรุปยอดฉีดวัคซีน SV+AZ ยังไม่บู๊ต 2021-12-08 2021-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว /
5689 Update HIS Gateway 2021-12-08 2021-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว /
5688 ซ่อมวงจรปิดห้องยา 2021-12-07 2021-12-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว /
5687 ติดตั้งโปรแกรมMy covid 2021-12-08 2021-12-08 26 : pcu มะกรูด นิซง เฮ็งยามา 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5686 แก้ไขรายงาน ER HOSXP 2021-12-07 2021-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว /
5685 ปริ้นสติ๊กเกอร์วัคซีน 2021-12-06 2021-12-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว /
5684 สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด 2021-12-06 2021-12-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว /
5683 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ARI 2021-12-06 2021-12-06 3 : งานผู้ป่วยนอก วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว /
5682 ปริ้นไม่ได้ 2021-12-06 2021-12-06 5 : ชั้น1 วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-06 ดำเนินการแล้ว /
5681 เครื่องคอมเสีย 2021-12-07 2021-12-07 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5680 ไม่สามารถปริ้นผลจากโปรมแกรม pap smear ได้ 2021-12-07 2021-12-07 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซูไรมะ จันโอ๊ะ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5679 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-12-07 2021-12-07 3 : งานผู้ป่วยนอก มาซีเตาะ แขวงบู 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5678 เครื่อง print เสีย 2021-12-06 2021-12-06 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดวงขวัญ คงเรือง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5676 resync VN hosxp 2021-12-05 2021-12-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-12-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
5675 update lab link hosxp 2021-12-05 2021-12-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-12-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6