ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6824 ปรินท์สติกเกอร์วัคซีนโควิด 2022-09-25 2022-09-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-25 ดำเนินการแล้ว / 1
6823 สติ๊กเกอร์ ER ไม่ออกห้องยา 2022-09-23 2022-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-23 ดำเนินการแล้ว / 1
6822 defragment 2022-09-24 2022-09-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-24 ดำเนินการแล้ว / 1
6821 หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นคลื่น 2022-09-23 2022-09-23 22 : ชั้น 4 ฟารีดา ขามิ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-23 ดำเนินการแล้ว / 1
6820 เตรียมประชุมห้องฝ่ายการ 2022-09-23 2022-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-23 ดำเนินการแล้ว / 1
6819 อัพเดทรายงาน Hrms report 2022-09-22 2022-09-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-22 ดำเนินการแล้ว / 1
6818 สรุปรายงานจำนวนใบสั่งยาเดือนสิงหาคม 2022-09-22 2022-09-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-22 ดำเนินการแล้ว / 1
6817 จัดเตรียมห้องประชุมโพธิ์เงิน กับ ร่มโพธิ์ 2022-09-22 2022-09-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ ซิดิก ไบเตะ 2022-09-22 ดำเนินการแล้ว / 1
6816 เปิดเครื่องตู้บัติ 2022-09-21 2022-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว / 1
6815 ติดตั้งปุ่ม CF ห้องจิตเวช 2022-09-21 2022-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว / 1
6814 จัดเตรียมห้องประชุมโพธิ์เงิน 2022-09-21 2022-09-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ ซิดิก ไบเตะ 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว / 1
6813 โนตบุคห้องฟัน หน้าจอดำ เปิดไม่ได้ 2022-09-21 2022-09-21 8 : ห้องทันตกรรม ทพญ.กัลยรัตน์ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-21 ดำเนินการแล้ว / 1
6812 บันทึก Dataset Hrms เดือนสิงหาคม 2022-09-20 2022-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว / 1
6811 คอมพิวเตอร์จุดนัดprintไม่ได้ 2022-09-20 2022-09-20 3 : งานผู้ป่วยนอก กาญจนา ไชยชนะ 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว / 1
6809 เปิดคอมพิวเตอร์ห้องประชุมโพธิ์เงิน 2022-09-20 2022-09-20 23 : โรงครัว กชกนกพรรณ จันทคุตโต 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว / 1
6808 เข้าเว็ปไซต์ไม่ได้ 2022-09-20 2022-09-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-20 กำลังดำเนินการ /
6807 แจ้ง IT ติดตั้งโปรแกรม data audit ห้องยา 2022-09-20 2022-09-20 0 : กลุ่มงาน IC ปริญญา สงอักษร 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-20 ดำเนินการแล้ว / 1
6806 แจ้ง IT ติดตั้งโปรแกรม data audit ห้องฟัน 2022-09-19 2022-09-19 8 : ห้องทันตกรรม ทพญ.กัลยรัตน์ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว / 1
6805 เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟชั้น 2 2022-09-19 2022-09-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว / 1
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6