ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6640 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1-
6639 สร้าง User ระบบจองห้องประชุม 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6638 เครื่องปริ้นเสีย 2022-08-10 2022-08-10 26 : pcu มะกรูด อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6637 แก้ไขเครื่องปริ้น PCU 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6636 แก้ไขเครื่องปรินท์หน่วยงานสานฝัน 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6635 Update Driver โภชนาการ 2022-08-10 2022-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6634 คอมพิวเตอร์หน้าจอดับ 2022-08-10 2022-08-10 32 : ตึกสงฆ์ เพียงเพ็ญ โยธากุล 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6633 คอมพิวเตอร์ 2022-08-10 2022-08-10 32 : ตึกสงฆ์ เพียงเพ็ญ โยธากุล 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6632 คีย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ 2022-08-10 2022-08-10 28 : เวชกรรม กัญญารัตน์ รามรักษา 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1-
6631 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2022-08-10 2022-08-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6630 เดินสายแลนห้อง CT Scan 2022-08-09 2022-08-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2022-08-09 ดำเนินการแล้ว / 1
6629 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก ฝ่ายกลาง 2022-08-09 2022-08-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-08-09 ดำเนินการแล้ว / 1
6628 จัดเตรียมห้อง นศพ. 2022-08-09 2022-08-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-09 ดำเนินการแล้ว / 1
6627 จัดทำรายงาน HRMS 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6626 แก้ไขโปรแกรมสั่งอาหาร 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ ตารมีซี เจะแว 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว / 1-
6625 diag ในhosxpไม่ได้ 2022-08-08 2022-08-08 3 : งานผู้ป่วยนอก นพ.ภาสกร บัวขาว 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว / 1-
6624 Activate Window ชั้น3 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6623 Update โปรแกรมสั่งอาหาร 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6622 เพิ่มสิทธิเจ้าหน้าที่ในระบบ Hrms 2022-08-08 2022-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 14 : ผู้ใช้งาน มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-08 ดำเนินการแล้ว / 1
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6