ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6804 ติดตั้งโปรแกรม DATA audit 2022-09-19 2022-09-19 28 : เวชกรรม นิตยา สังข์ทอง 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว / 1
6803 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2022-09-19 2022-09-19 3 : งานผู้ป่วยนอก กนิษฐา สุวรรณคูหา 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-19 ดำเนินการแล้ว / 1
6802 อัพเดทรายงาน ITA ย้อนหลัง 2022-09-18 2022-09-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-18 ดำเนินการแล้ว / 1
6801 Update Driver 2022-09-17 2022-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-17 ดำเนินการแล้ว / 1
6800 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ opd 2022-09-16 2022-09-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6799 สติ๊กเกอร์ห้องยาไม่ออก 2022-09-16 2022-09-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6798 เพิ่มเวอร์ชั่น HosXp ให้เป็นปัจจุบัน 2022-09-16 2022-09-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6797 ส่งข้อมูลย้อนหลัง 43 แฟ้ม สปสช. 2022-09-15 2022-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
6796 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-09-13 2022-09-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
6795 อบรม dataaudit 2022-09-13 2022-09-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ ตารมีซี เจะแว 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
6794 เครื่องปริ้นมีเสียงดัง 2022-09-15 2022-09-15 6 : ห้องคลอด นุรอัยนี แวดอเลาะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6793 แจ้งอัพเดทระบบ HosXp 2022-09-15 2022-09-15 29 : งานกายภาพบำบัด สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ : /
6792 สั่งพิมพ์ sticker ไม่ได้ 2022-09-15 2022-09-15 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ปริณุต สุไลมาน 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6791 ลดจอแสงจอคอมพิวเตอร์ 2022-09-15 2022-09-15 23 : โรงครัว กชกนกพรรณ จันทคุตโต ** : ซิดิก ไบเตะ 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6790 เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ ตู้ kios 1 2022-09-15 2022-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
6789 เครื่องprritใช้งานไม่ได้ 2022-09-15 2022-09-15 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้ววขอมดี 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6788 ติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อมูล 2022-09-15 2022-09-15 35 : NCD นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6787 ลงโปรแกรม 2022-09-15 2022-09-15 35 : NCD นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6786 เก็บสายแลนสายไฟห้องประชุม โพธิ์ทอง 2022-09-14 2022-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6