ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6432 ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส 2022-06-20 2022-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว / 1
6431 ติดตั้งโปรแกรม e-claim หน่วยงานสานฟัน 2022-06-20 2022-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว / -1
6430 HosXP เครื่องตัวแม่ เข้าไม่ได้ 2022-06-20 2022-06-20 28 : เวชกรรม นิตยา สังข์ทอง 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
6429 อินเทอเนตใช้งานไม่ได้ 2022-06-20 2022-06-20 10 : งานการแพทย์แผนไทย แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
6428 HOsxpใช้ไม่ได้ 2022-06-20 2022-06-20 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-20 ดำเนินการแล้ว / -1
6427 จัดเรียงข้อมูล Defrag ผู้ป่วยนอก 2022-06-19 2022-06-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-19 ดำเนินการแล้ว / 1
6426 ตรวจสอบระบบเครื่อข่ายโซนห้องประชุม 2022-06-18 2022-06-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2022-06-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
6425 ขอติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-17 2022-06-17 6 : ห้องคลอด พัชรินทร์ อนิสงค์ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / 1
6424 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2022-06-17 2022-06-17 3 : งานผู้ป่วยนอก สุจิตรา เพชรนุ้ย : /
6423 เปิดhos xp ไม่ได้ฐานข้อมูลมีปัญหา 2022-06-17 2022-06-17 10 : งานการแพทย์แผนไทย แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
6422 บันทึกหัตถการคนไข้ไม่ได้ 2022-06-17 2022-06-17 10 : งานการแพทย์แผนไทย พท.แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
6421 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-06-17 2022-06-17 3 : งานผู้ป่วยนอก อัญชลี 14 : ผู้ใช้งาน ซิดิก ไบเตะ 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / 1
6420 อัพโหลด สขร.เดือนพฤษภาคมหน้าเว็บ 2022-06-17 2022-06-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / -1
6419 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-06-17 2022-06-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
6418 เครื่องปริ้น 2022-06-16 2022-06-16 32 : ตึกสงฆ์ เพียงเพ็ญ 14 : ผู้ใช้งาน ซิดิก ไบเตะ 2022-06-17 ดำเนินการแล้ว / 1
6417 จัดการฐานข้อมูล hosxp (ลบlog) 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1-
6416 ซ่อมเครื่องปริ้น 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6415 เปิดเครื่องคอมไม่ได้ 2022-06-16 2022-06-16 28 : เวชกรรม สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6413 สอนการใช้งานโปรแกรม สั่งอาหาร 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6