ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5445 คอมมีปัญหา 2021-09-02 2021-09-02 35 : NCD เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-02 กำลังดำเนินการ / -1
5444 เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ ใช้งานไม่ได้ 2021-09-02 2021-09-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-02 ดำเนินการแล้ว / -1
5443 เก็บสาย LAN หลุดจากฝ้าเพดาน 2021-09-01 2021-09-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-01 กำลังดำเนินการ / -1
5442 ย้ายเครื่องปริ๊นเตอร์ 2021-09-01 2021-09-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-01 ดำเนินการแล้ว / -1
5441 คอมพิวเตอร์ใช้งา่นไม่ได้ 2021-09-01 2021-09-01 21 : ชั้น 3 อริสรา พลเสนา 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-01 ดำเนินการแล้ว / -1
5440 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
5439 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
5438 หมึกปริ้นไม่ดึงกระดาษ 2021-08-31 2021-08-31 29 : งานกายภาพบำบัด สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว / -1
5437 เพิ่มเตียงผู้ป่วย รพ.สนาม ในระบบ hosxp 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
5436 เปลี่ยนตลับหมึกชั้น 1 2021-08-30 2021-08-30 5 : ชั้น1 นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว / -1
5435 ติดตั้งคอมหน้าห้อง ER 2021-08-30 2021-08-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว / -1
5434 คอมที่ OPD โต๊ะซักประวัติตัวที่ 1 มีปัญหา ในระบบHosXp. 2021-08-30 2021-08-30 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว / -1
5433 คอมพิวเตอร์ 2021-08-30 2021-08-30 32 : ตึกสงฆ์ เพียงเพ็ญ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว / -1
5432 ติดตั้งโปรแกรมเช็คสิทธิ์ Uc Authen 2021-08-27 2021-08-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-27 ดำเนินการแล้ว / -1
5431 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-26 2021-08-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว / 1-
5430 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-08-26 2021-08-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว / 1-
5429 คอมใช้ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน 2021-08-26 2021-08-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ : /
5428 แลปสั่งผ่าน HosXpแล้วจากคลินิกให้คำปรึกษาแต่ไม่ขึ้นหน้าจอที่แลป 2021-08-26 2021-08-26 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว / 1-
5427 คอมชั้น 4 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-08-25 2021-08-25 22 : ชั้น 4 หทัยรัตน์ แว่นแก้ว 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-25 ดำเนินการแล้ว / -1
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6