ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6412 ส่งข้อมูลแฟ้ม labor ย้อนหลัง 2022-06-16 2022-06-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1-
6410 เคลื่อนย้าย 2022-06-16 2022-06-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายนพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / -1
6409 ขอติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-16 2022-06-16 6 : ห้องคลอด พัชรินทร์ อนิสงค์ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6408 เครื่องปริ้นซ์ ปริ้นซ์งานผิดรูปแบบ 2022-06-16 2022-06-16 5 : ชั้น1 กนก สังข์ทอง 14 : ผู้ใช้งาน ซิดิก ไบเตะ 2022-06-16 ดำเนินการแล้ว / 1
6407 ซ่อมโน๊ตบุ๊คเจ้าหน้าที่ 2022-06-15 2022-06-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6406 รายชื่อแพ้ยาไม่ออกในสติ๊กเกอร์ยา 2022-06-15 2022-06-15 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-06-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
6405 เปลี่ยนเมาส์ 2 ตัวห้องบัตรเมาส์คลิกไม่ค่อยไป 2022-06-14 2022-06-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6404 ซ่อมโน๊ตบุ๊คเจ้าหน้าที่ 2022-06-14 2022-06-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6403 มาดูคอมพิวเตอร์ 2022-06-13 2022-06-13 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-13 ดำเนินการแล้ว / 1
6402 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-06-11 2022-06-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
6401 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2022-06-10 2022-06-10 5 : ชั้น1 ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6400 แก้ไข เครื่องปรินท์สแกนไม่ได้ PCU 2022-06-10 2022-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว / -1
6399 ติดตั้งคอมและสำรองไฟหน่วยงานเภสัช 2022-06-10 2022-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว / -1
6398 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-06-10 2022-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว / 1-
6397 ติดตั้งเครื่องปริ้น 2022-06-10 2022-06-10 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-10 ดำเนินการแล้ว / 1
6396 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2022-06-09 2022-06-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-09 ดำเนินการแล้ว / 1
6395 ลงโปรแกรมสั่งอาหาร 2022-06-09 2022-06-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-09 ดำเนินการแล้ว / 1
6394 เข้าระบบGOOGLE ไม่ได้ 2022-06-09 2022-06-09 8 : ห้องทันตกรรม อาซีกีน 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-09 ดำเนินการแล้ว / -1
6393 ทดสอบอัพโหลดเว็บ 2022-06-08 2022-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6