ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5426 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2021-08-24 2021-08-24 5 : ชั้น1 นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-24 ดำเนินการแล้ว / -1
5425 เครื่องปริ้น P1102 2021-08-24 2021-08-24 32 : ตึกสงฆ์ สุธิดา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว / -1
5424 เครื่องคอมหน้าจอดับปิดตัวเอง 2021-08-24 2021-08-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ปริณุต สุไลมาน 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-24 ดำเนินการแล้ว / -1
5423 เพิ่มเตียง รพ.สนาม ในระบบhosxp 2021-08-23 2021-08-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
5422 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-23 2021-08-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
5421 ระบบคอมขัดข้อง 2021-08-23 2021-08-23 5 : ชั้น1 นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5420 ใช้งานMicosoft ไม่ได้ 2021-08-23 2021-08-23 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5419 คอมที่เครื่องNCDไม่สามารถเปิดได้ 2021-08-23 2021-08-23 35 : NCD เนาวรัตน์ สาครินทร์ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5418 รายงานความเสี่ยงประจำสัปดาห์ 2021-08-22 2021-08-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-22 ดำเนินการแล้ว / -1
5417 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-21 2021-08-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-21 ดำเนินการแล้ว / 1-
5416 resysn Vn hosxp 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5415 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5414 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5413 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5412 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5411 เข้าระบบ hosxp ไม่ได้ 2021-08-20 2021-08-20 32 : ตึกสงฆ์ สมใจ พรหมบุตร 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / -1
5410 ติดตั้งปริยท์เตอร์หน่วยงานพัสดุ 2021-08-20 2021-08-20 41 : พัสดุ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / -1
5409 หน่วยงานยุทธศาสตร์เปิดคอมไม่ติด 2021-08-20 2021-08-20 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) สูฮาดา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว / -1
5408 เปิดหน้าจอคอมไม่ได้ 2021-08-19 2021-08-19 32 : ตึกสงฆ์ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-19 ดำเนินการแล้ว / -1
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/6 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6