ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6765 ระบบ Hos ปริ้นผล CT ไม่ได้ 2022-09-08 2022-09-08 21 : ชั้น 3 พิเศษ3 ** : ซิดิก ไบเตะ 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6764 ปริ้นเตอร์สติกเกอร์จุดนัดไฟไม่เข้า 2022-09-08 2022-09-08 3 : งานผู้ป่วยนอก บัสรี หมัดโรโรจน์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6763 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2022-09-08 2022-09-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6762 เปลียนสำรองไฟเครื่องบัติ 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6761 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ opd 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6760 อัพโหลดแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6759 ติดตั้งโปรแกรมดูฟิลมเอกซเรย์ จุด Ari 2022-09-07 2022-09-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6758 คอมที่ NCD เปิดไม่ได้ 2022-09-07 2022-09-07 35 : NCD เนาวรัตน์ สาครินทร์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6757 เตรื่องปริ้นกระดาษไม่ออก ARI 2022-09-07 2022-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6756 sticker auto เครื่องแพทย์ที่ERไม่ทำงานในช่วงเวรบ่ายมา 2 วันติด 2022-09-07 2022-09-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1-
6755 Hos_pcu เกิดอาการค้างลอคอินไม่ได้ 2022-09-06 2022-09-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 10 : ระบบ hosxp_pcu มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6754 จัดทำรายงานความเสี่ยงปี 62 63 64 2022-09-06 2022-09-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว / 1
6753 เปลี่ยนการ์ดจอคอมพิวเตอร์ห้อง CT Scan 2022-09-06 2022-09-06 25 : งานอื่นๆ ตัสนีม 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว / 1
6752 ไม่สามารถใช้ mocrosoft ได้ 2022-09-06 2022-09-06 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว / 1
6751 เครื่อปริ้น ปริ้นไม่ออก 2022-09-06 2022-09-06 23 : โรงครัว กชกนกพรรณ จันทคุตโต 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-06 ดำเนินการแล้ว / 1
6750 update lab link hosxp 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
6749 โปรแกรม thai refer เข้าไม่ได้ 2022-09-05 2022-09-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อับดุลเลล๊าะ กาเต็ม 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
6748 ติดตั้ง wifi ห้องเวชกรรม 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
6747 ติดตั้งเครื่องปรินท์ห้องพัสดุ2 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/6 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6