ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5773 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว / 1-
5772 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว / 1-
5771 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2022-01-07 2022-01-07 13 : งานเอกเรย์ มัสวานี สามะ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5770 คอมหน้าห้องตรวจโต๊ะ3ไฟไม่เข้า 2022-01-07 2022-01-07 3 : งานผู้ป่วยนอก มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5769 ส่งผล lab moph-ic 2022-01-06 2022-01-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
5768 update lab link hosxp 2022-01-05 2022-01-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
5767 โอนข้อมูล patien to person 2022-01-05 2022-01-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
5766 ปรับแก้ ระบบHOSxP Version เก่า 2022-01-05 2022-01-05 35 : NCD วันตัสนีม 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-05 ดำเนินการแล้ว / -1
5765 จอคอมพิวเตอร์ไม่ชัด 2022-01-04 2022-01-04 26 : pcu มะกรูด มัรยัม พุ่มดอกไม้ 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
5764 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-04 2022-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
5763 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-04 2022-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
5762 โน๊ตบุค ระบบ Hos -Xp ขึ้นว่าเป็น verion เก่า 2022-01-04 2022-01-04 3 : งานผู้ป่วยนอก อัญชลี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว / -1
5761 เครื่องสำรองไฟชั้น 3 ร้องตลอดเวลา 2021-12-31 2021-12-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-31 ดำเนินการแล้ว / -1
5760 แนปลิงค์งาน ITA และส่งข้อมูล 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว / -1
5759 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว / 1-
5758 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว / 1-
5757 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว / 1-
5756 ระบบคอมพิวเตอร์ค้าง 2021-12-30 2021-12-30 8 : ห้องทันตกรรม นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว / -1
5755 สร้างลิงค์รายงาน ITA 2565 2021-12-29 2021-12-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-29 ดำเนินการแล้ว / -1
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/6 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6