ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6746 เครื่องปริ้น+แสกน ที่ห้องศูนย์สิทธิเสีย 2022-09-05 2022-09-05 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ เด่นเดือน ทองอินทร์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1
6745 ติดตั้งอุปกรณ์ประชุม Zoom ห้องนักศึกษาแพทย์ 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1
6744 อัพโหลด สขร.เดือนสิงหาคม 2565 2022-09-05 2022-09-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-05 ดำเนินการแล้ว / 1
6743 อัพโหลดแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 2022-09-04 2022-09-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-04 ดำเนินการแล้ว / 1
6742 จัดทำรายงานความเสี่ยงเดือนสิงหาคม 2565 2022-09-04 2022-09-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-04 ดำเนินการแล้ว / 1
6741 resync VN hosxp 2022-09-03 2022-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-03 ดำเนินการแล้ว / 1-
6740 โอนข้อมูล patien to person 2022-09-03 2022-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-03 ดำเนินการแล้ว / 1-
6739 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดชั้น1 2022-09-02 2022-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว / 1
6738 ติดตั้งโปรแกม easy report และสอนการใช้งาน 2022-09-02 2022-09-02 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
6737 สอนการดูผล ct scanผ่าน hosxp ER 2022-09-02 2022-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
6736 เครื่องปริ้นไม่ออก 2022-09-02 2022-09-02 23 : โรงครัว กชกนกพรรณ จันทคุตโต 14 : ผู้ใช้งาน ซิดิก ไบเตะ 2022-09-02 ดำเนินการแล้ว / 1
6735 defragment OPD 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6734 แก้ไขรายงาน โปรแกรมจัดซื้อพัสดุ 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1-
6733 จัดรายงานความเสี่ยง Hrms report 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6732 เปลี่ยนหัวสายแลน ARI 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6731 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ARIใข้งานไม่ได้ 2022-09-01 2022-09-01 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1-
6730 แก้ไขและเพิ่มรายงาน ATK hosxp 2022-09-01 2022-09-01 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1-
6729 เปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ hosxp ห้อง ct 2022-09-01 2022-09-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1-
6728 เปลี่ยนภาษาในคอม 2022-09-01 2022-09-01 26 : pcu มะกรูด นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/6 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6