ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5407 เข้าระบบ HosXp ไม่ได้ 2021-08-19 2021-08-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข : /
5406 เครื่องพิมพ์เอกสารขัดข้อง 2021-08-19 2021-08-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-19 ดำเนินการแล้ว / -1
5405 ลบ log file ฐานข้อมูล hosxp 2021-08-18 2021-08-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5404 เมาส์เสีย (เมาส์หมดครับ) 2021-08-18 2021-08-18 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ ** : มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 0000-00-00 /
5403 แจ้งประกาศใน HosxP 2021-08-18 2021-08-18 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นิอันนิสาอ์ กาหลง 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5402 ลงโปรแกรม Hosxp และติดตังเครื่องพิมพ์ 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นายนพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว / -1
5401 ติดตั้งเครื่องปริ๊น 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตักวา เจ๊ะมะ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5400 ขอรหัสเข้าใช้ WIFI รพ.สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5399 ขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ HosXp 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5398 คอม ER เปิดไม่ติด 2021-08-16 2021-08-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัจฉรา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5397 เครื่องพิมพ์เอกสารขัดข้อง 2021-08-16 2021-08-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5396 เครื่องปริ้นใช้งานไมได้ 2021-08-16 2021-08-16 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม จันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5395 เพิ่มกลุ่ม LAB 2021-08-14 2021-08-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นิอันนิสาอ์ กาหลง 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
5394 ประชุมZOOM ร่วมกับสสจ.ปัตตานี 2021-08-13 2021-08-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข : /
5393 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-08-12 2021-08-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
5392 backup ฐานข้อมูล hosxp เครื่อง slave 2021-08-12 2021-08-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
5391 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-08-12 2021-08-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-08-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
5390 ช.1 ใบรับรองการแจ้งเกิดใช้งานไม่ได้ 2021-08-11 2021-08-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-11 ดำเนินการแล้ว / -1
5389 แก้ไขสายแลนหน้าประชาสัมพันธ์ 2021-08-10 2021-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-10 ดำเนินการแล้ว / -1
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/6 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6