ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5735 ติดตั้งและสอนการใช้งานโปรแกรม Zoom สูติ-นรี 2021-12-23 2021-12-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5734 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ 2021-12-22 2021-12-22 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดวงขวัญ คงเรือง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว / -1
5733 เข้าระบบHOS xpไม่ได้ 2021-12-22 2021-12-22 8 : ห้องทันตกรรม นูรอาซีกีน สิดิ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว / -1
5732 จอใช้งานคอมพิวเตอร์ห้อง 30 บาท มีอาการชักกระตุก เต้นตลอดเวลา 2021-12-22 2021-12-22 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ สนธยา แก้วอ่อน 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว / -1
5731 เครื่องปริ้นสติกเกอร์สั่งพิมพ์ไม่ได้ 2021-12-21 2021-12-21 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซูไรมะ จันโอ๊ะ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-21 ดำเนินการแล้ว / -1
5730 ลงโปรแกรม adobe acrobat reader DC 2021-12-21 2021-12-21 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-21 ดำเนินการแล้ว / -1
5729 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-12-20 2021-12-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5728 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-12-20 2021-12-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-12-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5727 ติดตั้งโรปแกรม Dbviwerและ Thairefer จุด Ari 2021-12-20 2021-12-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-20 ดำเนินการแล้ว / -1
5726 สร้างลิงค์รายงาน ITA 2021-12-19 2021-12-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-19 ดำเนินการแล้ว / -1
5725 คอมจุด Ari จอกระพริบเป็นเส้น 2021-12-17 2021-12-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5724 ติดตั้งและย้ายข้อมูล งานการเงิน 2021-12-16 2021-12-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5722 ประชุม NCD 2021-12-16 2021-12-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-16 ดำเนินการแล้ว /
5721 แก้ไขโปรแกรม RMC 2021-12-15 2021-12-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-15 ดำเนินการแล้ว /
5720 ประชุม NCD 2021-12-15 2021-12-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-15 ดำเนินการแล้ว /
5719 ประชุมระบบ Doctor A-Z 2021-12-14 2021-12-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-14 ดำเนินการแล้ว /
5718 ซ่อคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 2021-12-12 2021-12-16 21 : ชั้น 3 วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-12 ดำเนินการแล้ว /
5717 ซ่อคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 2021-12-12 2021-12-16 5 : ชั้น1 วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-12 ดำเนินการแล้ว /
5716 แก้ไขโปรแกรมการเงิน 2021-12-09 2021-12-16 27 : บริหารงานทั่วไป วีรพล พงศ์รัตน์ ** : วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-09 ดำเนินการแล้ว /
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 6