ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5388 แนปลิงค์ สขร.เดือนกรกฎาคม 2021-08-10 2021-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-10 ดำเนินการแล้ว / -1
5387 ซ่อมพีซี จนท.รพ 2021-08-08 2021-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5386 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-08-06 2021-08-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
5385 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-07-20 2021-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-07-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5384 computerห้องตรวจอายุรกรรมเชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ 2021-08-06 2021-08-06 35 : NCD วันตัสนีม 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2021-08-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
5382 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-08-05 2021-08-05 8 : ห้องทันตกรรม นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-06 ดำเนินการแล้ว / -1
5381 คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ 2021-08-04 2021-08-04 21 : ชั้น 3 อริสรา พลเสนา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-04 ดำเนินการแล้ว / -1
5380 ็hos XP จุด ARI 2021-08-04 2021-08-04 3 : งานผู้ป่วยนอก น.ส.สุจิตรา เพชรนุ้ย 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-04 ดำเนินการแล้ว / -1
5379 เครื่องprintใช้ไม่ได้ 2021-08-04 2021-08-04 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2021-08-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
5378 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2021-08-03 2021-08-03 8 : ห้องทันตกรรม นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-03 ดำเนินการแล้ว / -1
5377 ปริ้นสติ๊กเกอร์ยาไม่ได้ 2021-08-03 2021-08-03 10 : งานการแพทย์แผนไทย แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-03 ดำเนินการแล้ว / -1
5376 เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ 2021-08-03 2021-08-03 10 : งานการแพทย์แผนไทย วิชยา ไชยแก้ว 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-03 ดำเนินการแล้ว / -1
5375 เพิ่ม user ใช้งานระบบ hosxpและอินเตอร์เน็ต 2021-08-02 2021-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
5374 update lablink hosxp 2021-08-02 2021-08-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-08-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
5373 แก้ไขเครื่องปรินท์ ห้องแลปใช้งานไม่ได้ 2021-08-01 2021-08-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-08-01 ดำเนินการแล้ว / -1
5372 เครื่องพริ้นเตอร์ ไม่ทำงาน 2021-07-31 2021-07-31 28 : เวชกรรม วรรณา บัวขาว 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
5371 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-07-31 2021-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
5370 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-07-31 2021-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
5369 คอมพิวเตอร์ใช้ hosxp ไม่ได้ 2021-07-31 2021-07-31 32 : ตึกสงฆ์ พิชชาภา อัครามีน 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 6